Školní dokumenty

Dokumenty školy

Zde si můžete prohlédnout, případně stáhnout veřejné dokumenty školy.
 
Inspekční zprávy  


Formuláře

Jak řešit ...

Výroční zprávy

Zprávy o poskytování informací


RVP


Legislativa

http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik
 
V této sekci najdete úplná znění právních předpisů se zapracováním novel, dále stanoviska a jiné právní dokumenty.