Týdenní plán práce č. 38 (20.5. - 24.5.2024)


Pondělí 20. 5.     
– 7:45-13:00 Návštěva ZOO                2.A, 4.B    Lešná        
– 9:00-10:00 Návštěva knihovny            3.A        knih. JS    
       
Úterý 21. 5.     
– 9:20-12:00 Plavecký výcvik                2.B, 3.B    PŠ Zlín        
– 14:15 17 hledá talent                    výběr 2. st.    TV        
 
Středa 22. 5.     
– 8:00-14:00 Ekoolympiáda                výběr 2. st.    ZŠ Štípa    
– 8:55-10:45 Program finanční gramotnost        9.A        uč. 211        
– 14:30-16:00 Divadlo mladého diváka            výběr 2. st.    MD Zlín    

Čtvrtek 23. 5.     
– 8:15-14:30 Survival zlínských osmáků        výběr 8. roč.    gym. TGM    
– 8:55-10:45 Program finanční gramotnost        9.A        uč. 211        
– 9:20-12:00 Plavecký výcvik                2.B, 3.B    PŠ Zlín        
– 13:30-15:00 Beseda s fotbalistou M. Rakovanem    výběr ŠD    uč. 313        
– 13:30-18:00 Olympiáda škol v orientačním běhu    výběr 3.-9. roč.    MALENOVICE HRAD                    
– 16:00-17:30 Příběhy našich sousedů            výběr 9. roč.    BI 14/15    
                                                                                                          
Pátek 24. 5.     
– 7:30-13:00 Exkurze do Envicentra            1.A, 3.A    Vysoké Pole    
– 7:40-13:00 Školní výlet                1.B, 2.C    Malenovice    
– 7:55 Školní rozhlas - Mezinárodní den dětí, Zlín Film Festival                                
 

POZNÁMKY:

•    Prosím o zvýšenou kontrolu pohybu osob v budově školy. Všechny návštěvy musí přes kancelář školy.
•    Poučte žáky o BOZ a slušném chování při účasti na 64. Zlín FILM FESTIVALU.
•    Poslední sběr se bude konat 11.6.
•    V tomto týdnu budou ve ŠD dětem rozdány přihlášky na příští školní rok.
           


Ve Zlíně 2024-05-16                                                                        Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy