Týdenní plán práce č. 14 (4.12. - 8.12.2023)

  
Pondělí 4. 12.    
– vyučování podle rozvrhu hodin
                        
Úterý  5. 12.     
– 9:20 – 12:10 Plavecký výcvik                3.A, 3.C    PŠ Zlín        
– 13:00 – 14:00 Mikuláš v ŠD                    

Středa  6. 12.     
– 14:00 – 15:00 Fyzikální dílny                        uč. 208        
                        
Čtvrtek 7. 12.     
– vyučování podle rozvrhu hodin
    
Pátek 8. 12.     
– 7:55 Školní rozhlas – Bezpečnost při zimních sportech                                                   
                     
 
                   
POZNÁMKY:
•    TU upozorněte zák. zástupce na organizaci vánočních prázdnin a nástupu žáků do školy. Nezapomeňte poučit žáky o BOZ v době prázdnin + zápis do eTK.
•    Z organizačních důvodů bude od 18. 12. do 22. 12. ve ŠJ omezen výběr jídel.
•    TU upozorněte všechny žáky na přísný zákaz nošení zábavné pyrotechniky do areálu školy – zápis do eTK. Každé porušení budou TU ihned trestat podle školního řádu.
•    Škola bude v době vánočních prázdnin pro veřejnost uzavřena. Komunikace se školou přes e-mail: zskriby@zskriby.cz.

•    Akce leden   
3.           nástup do školy
17.         uzavření klasifikace
23.         pedagogická rada
29. 1 .- 2. 2.     LVZ 7. ročník
31.         vysvědčení
2. 2.       pololetní prázdniny;     
19. 2. – 25. 2. jarní prázdniny


Ve Zlíně 2023-11-30                                                                             Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy