Týdenní plán práce č. 44 (28.6. – 30.6.2021)Pondělí 28. 6.     
- 8:00 – 11::40/12:10  Projektový den: Ochrana člověka za mimořádných událostí    
        
            
Úterý 29. 6.     
- 8:00 – 11:40/12:10 Projektový den, vycházky do okolí                         
        
                              
Středa 30. 6.     
– 8:00 – 8:10 Školní rozhlas – Hodnocení vých. vzděl. práce za II. pol.
- 8:10 – 9:00 Slav. ukončení šk. roku – vyhodn. vých-vzděl. práce ve třídě, vydání vysvědčení     
- 9:00 – 10:00 Oběd                                    
- do 14:00 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

                                                                  
POZNÁMKY:

•    Organizace výuky:
28. – 29.6.:     - I. stupeň 8:00 – 11:40 h.;  II. stupeň    8:00 – 12:10 h.,
30. 6.:        - I. a II. stupeň        8:00 – 9:00 h. (bez přestávky)
Výdej obědů  (1 jídlo) v ŠJ bude:
28. 6. – 29. 6.: 11:40 – 13:00 h.;   ŠD  OBĚD ve 12:30 h., 30. 6.:  9:00 – 10:00 h. ŠD  OBĚD v 9:30 h.

•    Náhradní termíny pro vydání vysvědčení jsou: 1. 7. – 9. 7., 23. 8. - 31. 8. v kanceláři školy vždy od 9:00 do 11:00 h.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům  školy, kteří významně přispěli ke zdárnému průběhu končícího se náročného školního roku.
Velké poděkování patří ZŘ pí Fikeisové, ZŘ p. Růžičkovi a školnici pí Kajšové za svědomité plnění úkolů. Děkuji všem předsedům PK a MS, výchovné poradkyni pí  Lukašíkové, účetní pí Johaníkové, mzdové účetní pí Šafářové a vedoucí ŠJ pí Jančíkové za zodpovědné plnění svěřených úkolů.
Úplně závěrem přijměte ode mne přání příjemného prožití  prázdnin plných sluníčka, pohody, odpočinku, zdraví  a nezapomenutelných zážitků.Ve Zlíně 2021-06-24                                                                                Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy