Týdenní plán práce č. 43 (24.6. – 28.6.2019)


Pondělí 24. 6.     
- 8:00 – 11:40 Výměna učebnic, úklid tříd        1. stupeň                     
- 8:00 – 12:10 Výměna učebnic, úklid tříd        2. stupeň                 
- kontrola BOZP školy                            
- 13:00 Pedagogická rada za II. pololetí – I. část            
                        
Úterý 25. 6.     
- 8.00 – 10:00 odhlášení čipových karet odch. žáků ze str. systému    ŠJ        
- 8.00 – 9:40 Rozlučkový program               9.B        uč. 212        
- 8:00 – 12:10 Výměna učebnic, úklid tříd                                        
- 10.00 – 11:40 Rozlučkový program            9.A        uč. 214            

Středa 26. 6.     
- 8:00 – 12:10 Projektový den "Ochrana člověka za mimořádných situací"                                                                      
    
Čtvrtek 27. 6. 
 
- 8.00 – 12:10 Filmové představení pro žáky                GAC        

Pátek  28. 6.      
– 8:00 – 8:10 Šk. rozhlas – Hodnocení vých. vzděl. práce za II. pol.                        
- 8:10 – 8:20 Rozloučení se žáky 9. roč.                                                                           
- 8:20 – 8:50 Návštěva vedení školy v 1. roč.                              
- 8:10 – 9:00 Slav. ukončení šk. roku – vyhodn. vých-vzděl. práce ve třídě, vydání vysvědčení    
- 9:00 – 10:00 Oběd                          
- do 15:00 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY                        
  
                                         
POZNÁMKY:

•    Od 24. 6. do 28. 6. se nebudou používat odborné učebny!!!
•    Organizace výuky:
24. – 27.6.:     - I. stupeň 8:00 – 11:40 h.;  II. stupeň    8:00 – 12:10 h.,
28. 6.:        - I. a II. stupeň        8:00 – 9:00 h. (bez přestávky)
Výdej obědů  (1 jídlo) v ŠJ bude:
24. 6. – 27. 6.: 11:40 – 13:00 h.;   ŠD  OBĚD ve 12:30 h., 28. 6.:  9:00 – 10:00 h. ŠD  OBĚD v 9:30 h.

•    TU a vychovatelky ŠD poučte prokazatelně žáky o BOZ dětí v době prázdnin. Rozeberte hlavní nebezpečí úrazů (zápis do TK).

•    Upozorňuji TU a všechny žáky školy na úplné vyklizení šaten a tříd přes prázdniny.

•    Náhradní termíny pro vydání vysvědčení jsou: 1. 7., 3. 7., 10. 7.; 26. 8. – 30. 8. v kanceláři školy vždy od 9:00 do 11:00 h.

•    Termín komisionálního přezkoušení při pochybnosti a o správnosti hodnocení podle ŠZ § 52 odst. 4 stanovuji na 4. 7. v 9:00 h. Předsedou komise jmenuji Mgr. Pavla Růžičku.

•    Termín opravných zkoušek stanovuji na 28. 8. a  29. 8. od 10:00.Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům  školy, kteří významně přispěli ke zdárnému průběhu končícího se školního roku a zasloužili se o další dílčí krok ke vzdělanosti a rozvoji žáků na škole.
Velké poděkování patří ZŘ pí Fikeisové, ZŘ p. Růžičkovi a školnici pí Kajšové za svědomité plnění úkolů. Děkuji všem předsedům PK a MS, výchovné poradkyni pí Svrčkové a  pí  Lukašíkové, vedoucí ŠJ pí Jančíkové,  účetní pí Johaníkové a mzdové účetní pí Šafářové za zodpovědné plnění svěřených úkolů. Úplně závěrem přijměte ode mne přání příjemného prožití  prázdnin plných sluníčka, pohody, odpočinku, zdraví  a nezapomenutelných zážitků.Ve Zlíně 2019-06-20                                                                 Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy