Týdenní plán práce č. 25 (18.2. – 22.2.2019)


Pondělí 18. 2.     
– 7:15 Odjezd žáků 7. roč. na LVZ                    zadní brána     
– 8:00 – 10:00 Festival IQ Play                        4.A        Zlínský zámek    
– 10:00 – 12:00 Festival IQ Play                      4.C        Zlínský zámek    
– 9:20 – 11:55 Plavecký výcvik                        2.A,2.B,3.C    PŠ Zlín            
– 12:30 – 15:00 Návštěva minizoo v Astře        ŠD        DDM Astra    
        
Úterý 19. 2.    
– 12:30 – 15:00 Návštěva minizoo v Astře        ŠD        DDM Astra    
– 16:00 – 17:00 Školička nanečisto                                                                      

Středa    20. 2.     
– 10:55 – 12:35 Vztahy v kolektivu                  5.B        uč. 18        
– 12:30 – 15:00 Návštěva minizoo v Astře        ŠD        DDM Astra    
        
Čtvrtek 21. 2.    
– 10:00 – 10:45 Beseda s PČR                      8.B        uč. 204        
– 10:55 – 11:40 Beseda s PČR                      8.A        uč. 203        
– 10:55 – 11:40 Vyhodnocení vztahů v kolektivu    6.B        uč. 18        
            
Pátek 22. 2.     
– 4:15 – 18:00 Poznáv. zájezd „Osvětim – svědomí lidstva“     9. roč.    Osvětim              
- 15:00 – 16:00 Příjezd žáků 7. roč. z  LVZ                           zadní brána     


POZNÁMKY:

•    O prázdninách 25. 2.-1.3.  bude škola pro veřejnost uzavřena. Se školou lze komunikovat:
e-mail: zskriby@zskriby.cz; telefon:    577 142 075; záznam, fax: 577 140 022
ID DS: kr5mun7; poštou:     Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín

•    TU poučte žáky o bezpečnosti v  době jarních prázdnin, proveďte zápis do TK.
•    Dne 19. 2. nebudou probíhat kroužky ve školní družině.
•    Třídní učitelé zapište do deníčků, žákovských knížek pozvánku na konzultace s rodiči dne 12. 3. od 16:00 h. do 18:00 h. 1. – 3. roč. zapíše pozvánku na třídní schůzky od 16:30  h. Schůzka třídních důvěrníků bude od 16:00 h. ve sborovně školy – TU zajistí účast každého důvěrníka!!!

•    Žádám TU a vychovatelky ŠD, aby ihned provedli kontrolu označení věcí žáků (případně požádali o jejich označení rodiče). Ztrátu a nález věcí je nutné řešit podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU, str. 3, čl. 2, písm. j  (nalezené věci jsou odevzdány v kanceláři školy u pí Šafářové…)

•    Do 1. 3. odevzdávají žáci přihlášky na střední školy.
•    Od 18. 2. do 8. 3. 2019 bude na naší škole vykonávat pedagogickou praxi Bc. Michaela Kolářová. Vedoucím praxe pověřuji Mgr. Pavla Růžičku.Ve Zlíně 2019-02-14                                                                Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy