Týdenní plán práce č. 42 (17.6. – 21.6.2019)


Pondělí 17. 6.     
- 7:55 Školná rozhlas:“ Den otců + bezpečné prázdniny“                                             
– 16:00 Jednání školské rady                        kab. 205    

Úterý 18. 6.     
– 7:30 – 10:00; 14:30 – 16:30  SBĚR                                                                                  
– 8:00-10:45 Volba povolání            8.B            ÚP Zlín            
– 9:00 Kolaudace objektu školního hřiště SO 02                        
        
Středa 19. 6.     
– 8:00-10:45 Volba povolání            8.A            ÚP Zlín        
– 10:00-10:45 Program Nashle naše třído    5.B            uč. 111        
– 10:55-11:40 Program Nashle naše třído    5.C            uč. 112        
– 11:50-12:35 Program Nashle naše třído    5.A            uč. 114        
- 13:00 uzavření klasifikace a docházky  za II. pololetí                   
                    
Čtvrtek 20. 6.     
– 13:30-15:00 Sportovní odpoledne ve ŠD                školní hřiště    
        
Pátek 21. 6.     
- 9:00 Vyhlášení nejlepších žáků (4. – 9.r.) + sběračů            MTV        
– 9:20-11:55 Plavecký výcvik            2.C, 3.D        PŠ Zlín        
– 14:30-16:00 Přednáška pro rodiče Strach a úzkost u dětí        uč. 18        
- předání podkladů k oznámení o konání opravných zkoušek (28. 8. / 29. 8.)        
- ukončení klasifikace učebnic

POZNÁMKY:
•    NÁHRADNÍ TERMÍN PRO VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ:1.7., 3.7., 10.7., 26.8.-30.8. VŽDY OD 9:00 DO 11:00.
•    ŠKOLA BUDE OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST: 1.7., 3. 7., 10.7., 7.8., 21.8.,28.8. VŽDY OD 9:00 DO 11:00.
•    Od 24. 6.  se nebudou používat odborné učebny,  žáci se nestěhují a jsou ve svých kmen. třídách!
•    Při vycházkách a akcích mimo školu vždy poučte žáky o BOZ – zápis do TK.
•    Žádám všechny TU o zapsání změny v organizaci výuky do ŽK, deníčků:
Organizace výuky:
24. – 27.6.:     - I. stupeň 8:00 – 11:40 h.;     - II. stupeň    8:00 – 12:10 h.,
28. 6.:        - I. a II. stupeň        8:00 – 9:00 h. (bez přestávky)
Výdej obědů  (na jídelníčku bude pouze jedno jídlo) v ŠJ bude:
24. 6. – 27. 6.:     11:40 – 13:00 h.;       ŠD  OBĚD v 12:30 h.,
28. 6.:          9:00 – 10:00 h.     ŠD  OBĚD v 9:30 h.
•    TU a vychovatelky ŠD poučte prokazatelně žáky o BOZ dětí v době prázdnin. Rozeberte hlavní nebezpečí úrazů (zápis do TK).
•    Upozorněte všechny žáky na organizaci šk. roku 2019/2020 a na nástup do školy v pondělí 2. 9.
•    Upozorňuji všechny žáky školy na úplné vyklizení šaten a tříd přes prázdniny.Ve Zlíně 2019-06-13                                                        Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy