Týdenní plán práce č. 21 (20.1. – 24.1.2020)

 
Pondělí 20. 1.     
– 7:55 Školní rozhlas – Hlásí se ŠD                                                           
        
Úterý 21. 1.     
– 10:35 – 13:25 Plavecký výcvik                           3.A, 3.B        PŠ Zlín        
– 12:45 – 15:00 Kouzelník ve školní družině                              uč. 312      
– 13:45 – 15:00 Kouzelník ve školní družině                              uč. 312            
– 14:00 Školní kolo konverzační soutěže v AJ        výběr žáků 2. st.   uč.  211,213,218    
    
Středa 22. 1.     
– 8:00 – 13:30 Okresní kolo olympiády ČJ            výběr žáků 9. roč.    gym. TGM    
– 14:00 Školní kolo Biologické olympiády              výběr žáků 2. st.    uč. 218           
– 15:00 Uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí
                                
Čtvrtek 23. 1.     
– vyučování podle rozvrhu hodin
                                                             
Pátek 24. 1.     
– vyučování podle rozvrhu hodin


POZNÁMKY:

•    TU poučte žáky o BOZ v době pololetních prázdnin, proveďte zápis do TK.
•    TU poučte žáky o zákazu vstupu na zídky v  okolí školy. Poučení zapište do TK.
•    Pedagogická rada za I. pololetí se bude konat  v pondělí 27. 1. od 14:30 h.
•    LVZ žáků 7. roč. proběhne ve dnech 24. 2. – 28. 2. na horském hotelu Kohútka. Hl. vedoucí kurzu je Petr Fiala, instruktoři p. Schmid, pí Trnčáková, pí Šenková, p. Žilka, pí Horáková, zdravotník pí Trčková.  
•    V tomto týdnu bude probíhat ve školní družině Výtvarný projekt.
•    O pololetních prázdninách 31. 1. bude škola pro veřejnost uzavřena.
                                    
•    Akce na únor:
5.        Rada žáků
21.        vzdělávací program „Osvětim –  svědomí lidstva“ – 9. roč.
24. – 28.    LVZ žáků 7. ročníku
25.        Školička nanečistoVe Zlíně 2020-01-16                                                                    Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy