Týdenní plán práce č. 20 (18.1. – 22.1.2021)Pondělí 18. 1.     
– Výuka ve škole podle rozvrhu 1. – 2. ročník    
– Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku
       
Úterý 19. 1.     
– Výuka ve škole podle rozvrhu 1. – 2. ročník    
– Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku
– 10:00 – 11:30 Okresní kolo dějepisné olympiády        výběr žáků 8. roč.    Lukašíková
– 13:00 Uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí                ped. prac.
    
Středa 20. 1.     
– Výuka ve škole podle rozvrhu 1. – 2. ročník    
– Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku
                        
Čtvrtek 21. 1.    
– Výuka ve škole podle rozvrhu 1. – 2. ročník    
– Distanční výuka žáků 3. – 9. ročník

Pátek 22. 1.     
– Výuka ve škole podle rozvrhu 1. – 2. ročník    
– Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku


POZNÁMKY:

•    TU poučte žáky o BOZ v době pololetních prázdnin (29. 1.), proveďte zápis do  eTK.

•    Pedagogická rada za I. pololetí se bude konat  v pondělí 25. 1.

•    O pololetních prázdninách 29. 1. bude škola pro veřejnost uzavřena.

                                    


Ve Zlíně 2021-01-14                                                            Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy