Týdenní plán práce č. 7 (14.10. – 18.10.2019)


Pondělí 14. 10.    
– 7:55 Šk. rozhlas: “Mezinárodní den zdravé výživy.“                             
– 7:30 – 12:50 Exkurze do Envicentra        2.B, 3.B        Vysoké Pole         
– 12:30 – 13:30 Sférické kino            ŠD 1. oddělení        uč. 312        
– 13:30 – 14:30 Sférické kino            ŠD 6. oddělení        uč. 312        

Úterý 15. 10.     
7:30 – 10:00; 14:30-16:30 sběr papíru                        
– 8:00 – 9:00 Návštěva knihovny        5.B            knihovna JS    
– 12:30 – 13:30 Sférické kino            ŠD 3. oddělení        uč. 313        
– 13:30 – 14:30 Sférické kino            ŠD 8. oddělení        uč. 313        
        

Středa 16. 10.    
– výuka podle rozvrhu
                
Čtvrtek 17. 10.    
– 12:30 – 13:30 Sférické kino            ŠD 2. oddělení        uč. 312        
– 13:30 – 14:30 Sférické kino            ŠD 7. oddělení        uč. 312        
        
Pátek 18. 10.     
– 8:00 – 12:50 Přírodní expedice        3.B            Velíková    
– 12:30 – 13:30 Sférické kino            ŠD 4. oddělení        uč. 313        
– 13:30 – 14:30 Sférické kino            ŠD 5. a 9. oddělení    uč. 313        

        
POZNÁMKY:

•    Návštěvy rodičů si pokud možno plánujte předem mimo vyučování a dohledy. Pokud o návštěvě víte, vyzvedněte si ji osobně u vchodu.
•    TU poučte žáky o BOZ v době podzimních prázdnin, zapište do TK.
•    Změna letního času na zimní: neděle 27. října, 3:00 -> 2:00.
•    Vyučující 1. hodiny provádějte kontrolu přezouvání žáků a jejich včasné docházky do školy.Ve Zlíně 2019-10-10                                                         Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy