Týdenní plán práce č. 16 (16.12. – 20.12.2019)


Pondělí 16. 12.    
– 7:55 Školní rozhlas: „Vánoce a jejich tradice“                                               
                    
Úterý 17. 12.     
– 7:45 – 10:00 Vánoční besídka                            1. ročník         Baťova vila    
– 10:35 – 13:25 Plavecký výcvik                            3.A, 3.B    PŠ Zlín        
– 13:30 – 15:00 Vánoční koncert ve ŠD                  malá TV      
– 14:00 – 15:00 Vánoční turnaj v sálové kopané      výběr 8. a 9. r.    velká TV    

Středa 18. 12.    
– 7:30 – 10:30 Vánoce v muzeu                            4.A, 4.B    Muzeum Zlín   
– 11:50 – 13:20 Stmelovací program                      6.A        uč. 214        
– 12:35 – 15:00 Vánoční program v knihovně          4. odd. ŠD    knihovna JS    
– 12:35 – 15:00 Vánoční program v knihovně          7.,9. odd. ŠD    knihovna JS    
– 14:30 – 17:00 Předplatné mladého diváka            výběr 2. st.    MD Zlín    
    
Čtvrtek 19. 12.
- 8:00 – 11:40 Projekt Vánoční tvoření na 1. st.                        
        
Pátek 20. 12.     
– 7:45 – 11:40 Návštěva útulku pro zvířata           1. ročník    Vršava           
– 8:00 – 11:00 Vánoce v muzeu                         4.C        Muzeum Zlín    
– 9:00 – 13:00 Vánoční tradice a zvyky              výběr 7. r.    uč. 206        


POZNÁMKY:

•    Během vánočních prázdnin bude škola pro veřejnost uzavřena.
•    PROVOZ ŠKOLY BUDE ZAHÁJEN  6. LEDNA 2020 V 6:30.
•    TU upozorněte žáky na úplné vyklizení šaten (mimo přezůvky) před vánočními prázdninami.
•    Projekt Vánoční tvoření bude na 1. stupni probíhat od 8:00 do 11:40. Poté bude vyučování pokračovat dle rozvrhu hodin.
•    V tomto týdnu nebude ve školní družině činnost kroužků.
•    V pátek 20. 12. od 9:00 do 11:00 proběhne ve školní jídelně ukázka vánočního stolování. Třídy se mohou zúčastnit po domluvě TU s vedoucí ŠJ.

Děkuji všem rodičům a dalším partnerům za pomoc, podporu, spolupráci a přízeň,  které si nesmírně vážím.  Přeji poklidný konec roku, radostné Vánoce  v kruhu blízkých a šťastné vykročení do roku 2020.
    

Ve Zlíně 2019-12-12                                                                   Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy