Týdenní plán práce č. 5 (28.9. – 2.10.2020)Pondělí 28. 9.     Státní svátek – Den české státnosti
                    
Úterý 29. 9.     
– 7:40 – 8:00 vklady na stravovací karty                vrátnice    
– 9:15 – 12:00 Plavecký výcvik            3.B, 3.C        PŠ Zlín        
           
Středa  30. 9.     
– vyučování podle rozvrhu hodin  
     
Čtvrtek  1. 10.     
– 7:45 – 10:25 Plavecký výcvik            3.A            PŠ Zlín        

Pátek 2. 10.     
– vyučování podle rozvrhu hodin


POZNÁMKY:

•    Činnost školní knihovny bude z hygienických důvodů dočasně přerušena.
•    Žádáme rodiče, aby od měsíce října nevstupovali ráno  z důvodu hygienických opatření a  bezpečnosti do prostoru šaten.
Ve Zlíně 2020-09-24                                                           Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy