Týdenní plán práce č. 24 (6.2. – 10.2. 2022)


Pondělí 6. 2.     
– 7:55 Školní rozhlas: Darwinův den. Světový den léčby zvukem            
         
Úterý 7. 2.     
– 8:55 – 9:40 Beseda s PČR            5.A            uč. 114        
– 10:00 – 10:45 Beseda s PČR            5.C            uč. 101A    
– 10:55 – 11:40 Beseda  s PČR            5.B            uč. 124        
– 10:55 – 11:40 Podpora vztahů v kolektivu    3.C            uč. 311        
– 16:00 Schůzka VP s rodiči žáků 5. roč.                uč. 111        

Středa 8. 2.     
– 8:55 – 9:40 Beseda s PČR            8.A            uč. 211        
– 10:00 – 10:45 Beseda s PČR            8.B            uč. 202        
– 10:55 – 11:40 Beseda  s PČR            8.C            uč. 218        
– 12:50 – 16:00 Výstava Josef Lada        4. odd. ŠD        galerie Desítka    
        
Čtvrtek 9. 2.     
– 9:20 – 12:00 Plavecký výcvik            2.A, 3.A, 3.B        PŠ Zlín          
– 12:45 – 14:25 Podpora vztahů v kolektivu    6.B            uč. 112        

Pátek 10. 2.     
– 8:00 – 10:00 Festival IQ Play            4.C            Kolekt. dům  

                    
POZNÁMKY:
•    O prázdninách 13. 2. – 17. 2. bude škola pro veřejnost uzavřena.
•    Třídní učitelé zajistí vyklizení šaten před jarními prázdninami
(kromě přezůvek).
•    Prosím všechny  vyučující o kontrolu včasného příchodu žáků do školy. Třídní učitelé ihned řeší s žáky pozdní příchody. Při opakovaném provinění řešit se zákonným zástupcem žáka.

•    Vypínejte důsledně všechny přístroje v kabinetech i ve třídách při odchodu ze školy (např. kopírky, tiskárny, PC, rádia, konvice, .... - nenechávejte je ani v pohotovostním režimu).


Ve Zlíně 2023-02-02                                                                   Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy