Týdenní plán práce č. 37 (29.6. – 30.6.2020)


Pondělí 29. 6.     
- 7:30 – 9:00 Prodej čipů pro vyzvedávání dětí z ŠD            hl. vchod    
                        
Úterý 30. 6.     
- 7:30 – 12:00 Prodej čipů pro vyzvedávání dětí z ŠD            hl. vchod    
- 7:50/8:00/8:10 – 9:30 Slav. ukončení šk. roku – vyhodnocení vých-vzděl. práce ve třídě, vydání vysvědčení                                               
                         
                                            
POZNÁMKY:
•    V RÁMCI AKCE „NASTARTUJME SPOLEČNĚ ČESKO“ OD 1. 7. 2020. DO 17. 7. 2020 BUDE PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 7:00 DO 15:00, PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŽÁKY ŚD BUDE OD 11:15 DO 12:00.

•    Výdej studeného obědu  dne 30. 6. bude proveden do tříd  pracovníky ŠJ od 8:30 do 9:30.

•    NÁHRADNÍ TERMÍN PRO VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ: 1. 7. – 10. 7., 26. 8. – 31. 8. VŽDY OD 9:00 DO 11:00.
•    ŠKOLA BUDE OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST: 1. 7., 8.  7., 15. 7., 12. 8., 19. 8., 26. 8. VŽDY OD 9:00 DO 11:00

•    TU a vychovatelky ŠD poučte prokazatelně žáky o BOZ dětí v době prázdnin. Rozeberte hlavní nebezpečí úrazů (zápis do TK).
•    Upozorňuji TU a všechny žáky školy na úplné vyklizení šaten a tříd přes prázdniny.


Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům  školy, kteří významně přispěli ke zdárnému průběhu netradičního školního roku a zasloužili se o vzdělávání žáků na škole. Velké poděkování všem pedagogickým pracovníkům za dobré zvládnutí distanční výuky žáků v době Covid 19. Zvlášť děkuji všem pracovníkům školy, kteří se aktivně zapojili do krizového řízení od 18. 3. do 15. 5.
Úplně závěrem přijměte ode mne přání příjemného prožití  prázdnin plných sluníčka, pohody, odpočinku, zdraví  a nezapomenutelných zážitků.Ve Zlíně 2020-06-25                                                                     Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy