Holocaust a současnost

Holocaust je dodnes živé téma, i když je už mnoho let po druhé světové válce. Uvědomujeme si, že slova jako holocaust či šoa nesmí být zapomenuty.  Proto se snažíme tuto problematiku žákům přibližovat nejen v hodinách dějepisu, jak předepisují školní osnovy, ale i dalšími aktivitami. Pravidelně jezdíme na dvoudenní vzdělávací seminář do Terezína, bývalého židovského ghetta. Setkáváme se s pamětníky na besedách. Někteří z nich už nejsou mezi námi, ale jejich vyprávění se nám vryla do paměti.  Organizujeme také exkurzi do bývalého koncentračního tábora, jednoho z nejhorších, do Osvětimi a Březinky. Myslíme si, že mladí lidé by měli znát tuto tragickou kapitolu lidských dějin. Ve vyučovacích hodinách tomuto tématu věnujeme dost prostoru - diskusemi o osudech lidí, o filmech a knihách.