Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V přízemí  školy, u šaten jsou umístěny dva kontejnery, do kterých je možné odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče a také baterie. Za každé odevzdané kilo těchto komodit, jsou škole přičteny na konto body, za které lze následně objednat něco do školy.