Comenius

COMENIUS 2008-2010

V tomto školním roce jsme pokračovali v práci na projektu celoživotního vzdělávání - Comenius. Tento projekt, jehož partnery byly německá, slovenská, polská a turecká a česká škola, mělo ústřední téma náboženství, kultura a tolerance. Jeho cílem bylo sblížení těchto partnerských škol na základě předem naplánovaných vzájemných návštěv, poznávání kultur, zvyků, tradic a náboženství těchto zemí. K tomuto účelu sloužily vytýčené úkoly, které každá škola zpracovávala v určeném období a jejichž výsledkem byly konečné produkty, které jsme si na společných návštěvách předávali.

Na projektu nejvíce pracovali žáci 9. tříd v předmětu Comenius pod vedením paní učitelky Šárky Seidelmannové, Leony Lukašíkové a také v předmětu výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Romany Mikoškové.

Na letošní rok bylo stanoveno opět několik úkolů.  Jedním z nich bylo vyhotovení filmového dokumentu o životě školy a také vyhotovení několika fotek z dvouletého působení projektu pro společnou koláž. Na tomto úkolu pracovali žáci pod vedením paní učitelky Mackové. Film začíná prvním školním dnem - 1. září nástupem prvňáčků do prvních tříd a postupuje přes všechny další akce, které se na naší škole během celého školního roku odehráli.

V říjnu jsme měli tu čest být hostiteli našich partnerských škol. Ve dnech 4.10 - 10.10 2009 jsme se společně účastnili mnoha akcí v našem městě. Přivítali jsme naše hosty před školou cimbálovou kapelou, dětským sborem a po česku chlebem a solí. Poté byli hosté uvedeni do reprezentační třídy, kde je přivítal ředitel školy, vyslechli od žáků prezentace v anglickém jazyce o našem státě, o Praze a o našem městě. Žáci partnerských škol se odebrali s našimi žáky do tříd, kde byl pro ně nachystán další program, např. o hvězdárně apod. Učitelé i žáci si prohlédli naši školu, třídy, tělocvičny, jednotlivé učebny a byli se podívat do výuky. Potom se konalo koordinační setkání partnerů, na kterém jsme projednali jednotlivé úkoly a vyměnili si mezi sebou také další produkty vyrobené v předchozím období. Po této koordinační schůzce následoval oběd, kulturní vystoupení a prohlídka města. Další den jsme se setkali s tajemníkem města, navštívili jsme Muzeum obuvi, Baťův mrakodrap a Muzeum jihovýchodní Moravy. Následující den byl věnován návštěvě skanzenu v Modré, Velehradu a pobytu v Uherském Hradišti. V závěru týdne jsme našim hostům ukázali lázeňské městečko Luhačovice a také samozřejmě naše krásné Zoo v Lešné. Naši žáci hostili žáky z těchto škol, trávili spolu zbytek dne, sportovali, bavili se.

V polovině října jsme začali pracovat na výrobě kuchařské knihy. Žáci přemýšleli, které z našich jídel jsou typická pro českou kuchyň. Od našich partnerů jsme sesbírali další recepty s vyobrazením daného jídla a spolu s našimi recepty jsme sestavili mezinárodní kuchařku v anglickém jazyce, kterou jsme poté překládali do českého jazyka, aby mohla dále v budoucnu posloužit. Jídla jsme potom samozřejmě zkoušeli uvařit.

Hned po sestavení kuchařky následovaly taneční hodiny, jejichž cílem bylo žáky naučit základním tancům a také se něco dozvědět o dalších lidových tancích a krojích, ve kterých se tyto tance tančili. Na závěr jsme tance natočili. Další dny jsme věnovali výrobě panenek z látky, vlny a zkoušeli jsme vyrobit kroj.

V březnu 3 paní učitelky a 5 žáků odjelo na další partnerskou návštěvu, na Slovensko. Shlédli jsme mnoho krásných míst a vyměnili si spoustu zkušeností v oblasti školství. Asi největším zážitkem pro všechny bylo lyžování a pro turecké partnery samotný sníh. Pro děti byl velkým potěšením pobyt v termálních lázních s akvaparkem.

Po příjezdu domů jsme začali pracovat se žáky na výrobě stolní hry s názvem „Co víš?"  Tato hra je společnou hrou všech partnerských škol a obsahuje 5 témat určených pro každou školu se čtyřmi podotázkami, které se týkají práce na projektu. Je v angličtině a myslím, že o její použití nebude nouze, jednak pro zpestření výuky, ale také, že se žáci něco dozvědí o dalších zemí nenásilnou formou.

Asi 3 měsíce jsme s žáky pracovali na dalším úkolu, kterým byla výroba komiksové knihy s audio nahrávkou. Spočívala ve výběru pohádky nebo legendy pro danou zemi a její výtvarné ztvárnění v podobě komiksu a poté pořízení zvukové nahrávky. Naše škola vybrala pohádku O Jeníčkovi a Mařence. Tento úkol byl dosti náročný nejen výtvarně, časově ale i co do technického zpracování -  namluvení  jednotlivých postav žáky a doprovodem hudby.

Konečným produktem bylo sestavení minislovníku v šesti jazycích: angličtině, češtině, slovenštině, polštině, němčině a turečtině. Na tomto slovníku jsme pracovali celkem dva roky a obsahuje asi 180 slovních výrazů. Slovíčka podle různých témat jsme mailem posílali do slovenské školy, která pak slovník nechala vytisknout.

Závěr projektu patřil poslednímu partnerskému setkání všech škol v Polsku. Zde jsme se setkali, abychom si vyměnili všechny výsledné produkty, na kterých jsme po celou dobu pracovali, abychom shrnuli naši veškerou práci a pobavili se o tom, jak se nám vedlo, co se nám nejvíce podařilo, co všechno jsme se o druhých zemích, životě a o škole dozvěděli. Také i zde jsme spolu se žáky pobyli v místní škole, seznámili se s jejím chodem a zvyklostmi zdejšího života a nabyli spoustu dojmů a zážitků zejména z návštěvy zámků, hradů a zřícenin polské Jury, Krakova, solných dolů ve Věličce, ale i stinnou stránku historie - Osvětim. Velmi neradi jsme se všichni loučili, ale věříme, že nově nabytá přátelství přetrvají a že žáci i my učitelé zůstaneme i nadále v kontaktu a vzájemné spolupráci v budoucnu. Myslím si, že značná část výsledných produktů tohoto projektu poslouží jako učební materiál pro další ročníky k obohacení a zpestření výuky.

Šárka Seidelmannová, koordinátorka projektu

Culinary bookfotogalerie COMENIUS 2008-2010