Aktuality ze školní jídelny


Informace k závěru školního roku 2023/2024

Žáci 9. tříd a žáci přecházející od 01. 09. 2024 na jinou školu vyplní odhlášku ze stravování. Obdržíte ji ve školní jídelně u paní vedoucí Jančíkové, také ji najdete na webových stránkách školní jídelny https://www.zskriby.cz/dokumenty-sj

Po odevzdání vyplněné odhlášky Vám bude ihned vyplacen finanční zůstatek (v Kč) u všech typů vkladů v hotovosti .

Záloha za čipovou kartu v hodnotě 92,- Kč bude vrácena jen v případě, že karta bude nepoškozená a řádně vyčištěná. Pro vyčištění doporučujeme čisticí přípravek Cif.

Termín vrácení peněz:
pondělí : 24. 06. 2024
úterý : 25 .06. 2024
pátek : 28. 06. 2024

čas: od 8:00 - 10:00 hod.

Zálohy budu vyplácet v jídelně u okýnka.


Romana Jančíková, vedoucí školní jídelny
Tel: 770 185 511
 

Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši  (11.8.2022)

 


Hodnocení jídelníčku naší školy nutričním terapeutem

Hodnocení jídelníčku 04-2022