BELLHOP systém


BELLhop – nový ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ze školní družiny…

Vážení rodiče,
již druhý školní rok na naší škole používáme nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnější, rychlejší, bezpečnější a hlavně s ohledem k situaci posledních měsíců, mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.
Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí je po příchodu do školy pouze potřeba přiložit čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. Vše probíhá bezkontaktně, do oddělení se vůbec netelefonuje, odpadá proto hygienické riziko při dotyku tlačítek a mluvení do jednoho společného telefonu, jak tomu bylo dosud, resp. do doby před „koronavirem“.
Tento nový čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby – i ten, kdo přijde vyzvednout dítě poprvé, či chodí jen občas, nemusí pracně hledat, do kterého oddělení jeho dítě chodí, kam se děti v který čas přesouvají SYSTÉM VŠE UDĚLÁ ZA VÁS! Prostě jen přiložíte svůj čip a informace o tom, že jste přišli vyzvednout dítě, se ihned zobrazí na monitoru konkrétní paní vychovatelky a dítě vám bude posláno.
Na displeji terminálu se vyzvedávající osobě také okamžitě zobrazí, jestli je možné dítě vyzvednout, nebo zdali je ještě na obědě, odešlo do kroužku či celé oddělení je na vycházce, na školním hřišti atd.
Významným přínosem systému BELLhop je, že se zvyšuje bezpečnost provozu školní družiny, rychlost, komfort a hygienická hlediska pro vyzvedávající osoby, a také to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Systém BELLhop velmi elegantně řeší slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází. Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat vám i vašim dětem.

OBJEDNÁVKA ČIPU
CENA JEDNOHO ČIPU je 100 Kč. ČIPY JSOU NEVRATNÉ, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny, tj. od 1. – 4. třídy. Pro objednání čipů rodiče vyplní základní údaje - jméno, třídu, počet kusů čipů a jméno každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Škola potom hromadně odešle objednávku na počet čipů a po jejich obdržení a načipování informací si rodiče budou moci své individuální čipy zakoupit.
Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout a tato osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD!!!
ČIPY JSOU PŘENOSNÉ!! Pokud z nějakého důvodu nebudete moct své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. I pro sourozence ve ŠD platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip, resp. čipy pro osoby, které je vyzvedávají. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí. Samozřejmě i nadále  zůstává zachovaná možnost, že DÍTĚ BUDE ODCHÁZET Z DRUŽINY SAMO, a potom pro rodiče odpadá nutnost jakýkoliv čip pořizovat, což však musí být jasně uvedeno na přihlášce do školní družiny!
Při ztrátě čipu ihned informujte školu, svoji vychovatelku nebo přímo paní Markétu Svobodovou, mail: svobodova@zskriby.cz, aby váš čip mohl být ZABLOKOVÁN.
 


Jak používat čipy & čipový systém ve školní družině
 
Všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd.) prosím obracejte na paní vychovatelku Markétu Svobodovou, mail: svobodova@zskriby.cz

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na příslušné oddělení.
Doba možného vyzvedávání dětí ze školní družiny:
a)         Po obědě nejdříve v 12:30 hod. žáky, kteří končí vyučování v 11:40 do 13:30 hod.
b)         Po obědě nejdříve v 13:25 hod. žáky, kteří končí vyučování v 12:35 do 13:30 hod.
c)         Od 15:00 – 16:30 průběžně dle čipového systému
 
V době od 15:00 – 15:30 převádíme žáky do konečné družiny, buďte prosím trpěliví, je možné, že v této době budete na předání dítěte čekat déle. Buďte prosím trpěliví, při čekání na vaše děti, po oznámení, že jdou domů po sobě děti ještě uklízí hračky, se kterými si hrály, popř. se může stát, že je zrovna na wc. Při delším čekání, prosím, opakujte přiložení čipu.
Pokud si dítě potřebujete vyzvednout dříve, než se vrátí s družinou po obědě, napište mu omluvenku ze školní družiny na daný den a na oběd jej pošlete s paní učitelkou.
Starší žáci vyzvedávající svého mladšího sourozence čip mít nemusí, ale mladší žák musí mít vypsaný v přihlášce samostatný odchod. Mladšího žáka paní vychovatelka v danou dobu propustí ze školní družiny, a sourozenci se potkají před školou. V případě, že vám tento postup nevyhovuje, je potřeba aby starší sourozenec měl, vlastní čip.
Čip je přenosný pouze na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu.
Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.
 
Situace, které mohou nastat:  
INFORMACE K TERMINÁLU
Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí po přiložení čipu. Jsou uloženy tyto možnosti:
VE ŠKOLE - Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 12:30 – 13:30 a 15:00 – 16:30, po tomto oznámení čekejte na příchod svého dítěte
OBĚD VYČKEJTE - Může se stát, že v době Vašeho vyzvedávání ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě zobrazí, proto nemusíte po nějaké chvíli znovu čipovat.
HŘIŠTĚ - Jedná se o dobu mezi 13:30 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.
AKCE Jedná se většinou o celodružinové akce, které probíhají v tělocvičně, jde hl. o karneval, diskotéku apod., v tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o časech, kdy akce probíhá).
AKCE – MIMO ŠKOLU - Informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na nějaké akci mimo školu. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o čase, kdy výlet probíhá a předpokládaný návratu).
NENÍ DOBA VYZVEDÁVÁNÍ – Může se stát, pokud čip přiložíte před předáním dítěte paní učitelkou paní vychovatelce. (do 11:40, či v době 13:30 – 15:00 – kdy se děti nevyzvedávají)
NENÍ V DRUŽINĚ – Tento stav se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky. V případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl, nebo pokud ten den vůbec nebylo v ŠD.