Informace o školní jídelně


Vedoucí školní jídelny: paní  Romana Jančíková    
Tel.: 577 142 131
E-mail: jidelna@zskriby.cz
Výdej obědů: 11:40 - 14:00 hod.
Jídelní lístek pro rodiče - https://stravenky.zskriby.cz:4434/

 
Cena stravného, možnosti platby
Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, a to  od 1. 9. do 31. 8. následného roku.

Platnost od 1. 9. 2022
Kategorie Stravné dotované Částka na měsíc Gramáž masa v syrovém stavu
7-10 let  33 Kč  800 Kč  0,07 Kg
11-14 let  35 Kč  850 Kč  0,08 Kg
15 a více let  38 Kč  900Kč  0,10 Kg
 
Dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebírat dotované školní stravování pouze v době pobytu ve škole. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odrazí oběd v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).

PLATBA
Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém na čipy. Každý strávník si nejprve zakoupí čip v hodnotě 92 Kč, který zůstává v majetku strávníka a bude mu zřízen účet, na který si bude vkládat peněžní částku. Při každém objednání oběda se tato částka poníží o hodnotu jednoho oběda. Ztrátu čipové karty je nutné ihned nahlásit vedoucí školní jídelny, karta bude zablokována - vklad zůstává a bude převeden na novou čipovou kartu. Peníze za poškozený nebo jinak znehodnocený čip se nevracejí. 

Hotovostní platba
Dobíjení čipových karet v hotovosti provádí vedoucí školní jídelny a to vždy první 2 dny daného měsíce v kanceláři u hlavního vchodu od 7:00 do 8:00 hod., od 12:00 do 14:00 hod. Dále pak každé pondělí od 7:40 do 8:00 hod.
Jiný termín lze dohodnout po domluvě s vedoucí školní jídelny.
Kontakt: tel: 770 185 511
Inkaso
Pro použití inkasa na úhradu vkladů na stravné žáků je nutné povolit u bankovního ústavu inkaso z vašeho běžného či sporožirového účtu. Inkasovat bude ZŠ Zlín, Křiby 4788 vždy 15. den v měsíci, a to předem za obědy v následujícím měsíci. Více informaci naleznete v menu ŠJ, podsekce "Bezhotovostní platba".
Přeplatek
Vyúčtování vkladů na stravné žáků, kteří ukončí školní docházku na naší škole, probíhá na konci června. Ostatním žákům se finanční částka na kontě převádí do dalšího školního roku. Pokud žák ukončí školní docházku z důvodu přestupu na jinou školu v průběhu roku, pak je mu vrácen přeplatek konta v den ukončení docházky na ZŠ Zlín, Křiby.
 
 
Výdej obědů ve školní jídelně
VÝDEJ OBĚDŮ Pondělí – pátek
zaměstnanci 11:15 – 14:00
žáci 11:40 – 14:00
 
 
 

Informace k bezhotovostní inkasní platbě stravného

 
Rodiče, kteří budou mít zájem platit obědy inkasem ze svého účtu, si ve své bance zřídí povolení k inkasu pro účet školní jídelny.
Podmínkou pro hladký průběh inkasní platby je potřeba mít v uvedeném termínu dostatek finančních prostředků na účtu, minimálně 1.000,- Kč.
Částka, která je v daném termínu stržena, odpovídá počtu školních dnů následujícího měsíce (nezapočítávají se prázdniny, volné dny a státní svátky).
Příklad:
15. září odejde z účtu částka, která odpovídá počtu školních dnů v měsíci říjnu (mimo podzimní prázdniny a státní svátek).
Pokud je na stravovacím účtu žáka zůstatek (nemoc, výlet atd.), pak je z bankovního účtu stržen rozdíl stravného na příští měsíc a aktuálního zůstatku na stravovacím účtu.
Platba na následující měsíc bude stržena z bankovního účtu vždy 15. den v měsíci.


V případě, že bezhotovostní platba neproběhne, je potřeba uhradit stravné v hotovosti přímo vedoucí školní jídelny, a to každé pondělí v době od 7:40 do 8:00 hod. u hlavního vchodu do školy.
 
 Zjednodušený postup:
  1. V bance povolit inkaso k účtu 35-1422450399/0800, bezchybně zadat variabilní symbol, kterým je osobní přihlašovací číslo a zadat výši limitu, kterou si může příjemce (škola) inkasovat za měsíc – doporučujeme zadat minimálně částku 1.000,- Kč.  
  2. Do potvrzení doplnit příjmení, jméno a třídu žáka a číslo Vašeho bankovního účtu.
       
  3. Do školní jídelny doručit potvrzené povolení k inkasu – obdržíte ve své bance nebo vytisknete z internetového bankovnictví. Doručit jej můžete osobně nebo poslat na e-mail.
Případné bližší informace zodpoví paní Romana Jančíková, vedoucí školní jídelny:
tel.: 577 142 131
e-mail: jidelna@zskriby.cz

 

 
Vážení rodiče,
dne 1. 9. 2015 vyšlo nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví pro sestavování jídelních lístků ve ŠJ. Toto nutriční doporučení je doplňující metodikou pro splnění spotřebního koše, ale i návodem, jak zajistit plnohodnotné obědy, aby obsahovaly všechny druhy potravin, a splňovaly tak doporučenou skladbu polévek, masitých a bezmasých jídel, sladkých pokrmů, zeleniny (syrové i tepelně opracované), příloh apod.

Dne 1. 4. 2016 obdržela ŠJ dopis z KHS Zlín. Obsahem tohoto dopisu je výzva hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. o použití soli a nadbytečném solení v České republice. Doporučená spotřeba soli na jednoho člověka činí 5 gramů na den (1 čajová lžička), v ČR je však spotřeba 16,5 g na den. Naše školní jídelna bude podle této výzvy postupovat a bude postupně snižovat spotřebu soli.

NUTRIČNÍ  DOPORUČENÍ  Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

 
POLÉVKY DOPORUČENÁ ČETNOST
zeleninové 12x měsíčně 12x
luštěninová min. 3x měsíčně 3x - 4x
zařazování obilných zavářek/jáhly, vločky, krupky,
pohanka, bulgur, kuskus.../4x měsíčně
4x
kombinace polévek a hlavních jídel většinou vhodná kombinace
 
HLAVNÍ JÍDLA  
drůbež a králík/kuře, krůta, slepice, králík/3x měsíčně 3x
ryby 2x - 3x měsíčně 2x - 3x
vepřové maso max. 4x měsíčně 4x
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně/včetně luštěnin, pokud jsou nabídnuty bez masa/ 4x
nejsou zařazeny uzeniny 0x
sladké jídlo max. 2x měsíčně 2x
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy nápadité
luštěniny 1x měsíčně 1x - 2x
 
PŘÍLOHY  
obiloviny/těstoviny, rýže, kuskus apod./7x měsíčně 7x
houskové knedlíky max. 2x měsíčně 2x
 
ZELENINA  
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně 8x
zelenina tepelně upravená min. 4x měsíčně 4x
 
NÁPOJE  
denně nabídnut neslazený nemléčný ano
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného ano

Pokrmy z masa se snažíme střídat tak, aby bylo zařazeno hovězí, vepřové, kuřecí, krůtí, rybí i králičí maso.

Zelenina je zařazována do polévek, jako příloha k masu, v současné době i čerstvá do salátů (dle sezónní cenové nabídky: ředkve, ledový salát, salátová okurka, řapíkatý celer, čerstvé byliny atd.).

Ve Zlíně 2.5.2016
Romana Jančíková, vedoucí ŠJ

 

Jídelní lístek a značení potravinových alergenů

V listopadovém jídelním lístku se postupně bude objevovat značení potravinových alergenů.

U každého pokrmu se v závorce objeví číslo potravinového alergenu.

Informace o potravinových alergenech najdete  na webových stránkách v sekci školní jídelna.

Značení potravinových alergenů se řídí směrnicí 1169/11 EU a  platnost směrnice nabývá k 13.12.2014
 

Informace o označování alergenů na jídelním lístku ve školní jídelně Základní školy Křiby 4788, Zlín

13. 12. 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností u všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenů bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem alergenu. U jídelního lístku a na webových stránkách školy bude příloha - seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenů bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Bližší informace Vám podá, a Vaše dotazy zodpoví, vedoucí školní jídelny.
 

Školní jídelna a pitný režim

Od května nabízíme našim strávníkům  ovocné šťávy všech příchutí, džus Tropiko (přírodní) ananasový, multivitamin a mrkváček. Čaje bylinkové a ovocné studené.

A dále doplňkový pitný režim: voda studená, voda citronová, voda s příchutí bylinek (máta, meduňka).

Doplňkový pitný režim dětem chutná.