Informace o školní jídelně

 

Projekt zdravá školní jídelna


Vážení rodiče,
 
v zájmu zajištění příslušných výživových norem a plnění spotřebního koše, který je podmínkou správného stravování školních a předškolních dětí, je nutno zvýšit ceny stravného.
Nové částky za stravné jsou stanoveny finančním limitem, který je na nákup potravin vymezen Vyhláškou  č. 107/2005 Sb.,v platném znění ze dne 1. 9. 2021.
 
S účinností od  1. 1. 2022 se upravuje cena stravného takto:
 

 Kalkulace oběda     žáci  7-10 let  žáci  11-14 let     žáci 15 a více
let
 
 
Polévka: 0,25l - 0,33 l 3,00 Kč 3,50 Kč 3,50 Kč  
Hlavní jídlo: 70 g, 80 g, 100 g 17,00 Kč 18,00 Kč 19,00 Kč  
Příloha: 100 g-150 g 3,50 Kč 4,00 Kč 4,50 Kč  
Kompot:100g ,Salát 100g 3,50Kč 3,50Kč 4,00Kč  
Ovoce - podle velikosti dle nabídky dle nabídky dle nabídky  
Pitný režim:0,15 l - 0,2 l 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč  
Cena potravin za  1 oběd 28 Kč 30 Kč 32 Kč  
 
 
Limit jednotlivé platby na jeden měsíc:
Strávníci se při stanovení ceny oběda zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku).
 1. kategorie  (  7-10 let)   - 1 oběd 28 Kč   -  platba měsíčně -  588 Kč.
 2. kategorie  (11-14 let)   - 1 oběd 30 Kč   -  platba měsíčně -  660 Kč.
 3. kategorie  (15 a více)   - 1 oběd 32 Kč   -  platba měsíčně -  704 Kč.

.
Vedoucí školní jídelny: paní  Romana Jančíková    

Tel.: 577 142 131
E-mail: jidelna@zskriby.cz
Výdej obědů: 11:40 - 14:00 hod.
Jídelní lístek pro rodiče - https://stravenky.zskriby.cz:4434/

Přihláška ke školnímu stravování

 

Informace k bezhotovostní inkasní platbě stravného

 
Rodiče, kteří budou mít zájem platit obědy inkasem ze svého účtu, si ve své bance zřídí povolení k inkasu pro účet školní jídelny.
Podmínkou pro hladký průběh inkasní platby je potřeba mít v uvedeném termínu dostatek finančních prostředků na účtu, minimálně 1.000,- Kč.
Částka, která je v daném termínu stržena, odpovídá počtu školních dnů následujícího měsíce (nezapočítávají se prázdniny, volné dny a státní svátky).
Příklad:
15. září odejde z účtu částka, která odpovídá počtu školních dnů v měsíci říjnu (mimo podzimní prázdniny a státní svátek).
Pokud je na stravovacím účtu žáka zůstatek (nemoc, výlet atd.), pak je z bankovního účtu stržen rozdíl stravného na příští měsíc a aktuálního zůstatku na stravovacím účtu.
Platba na následující měsíc bude stržena z bankovního účtu vždy 15. den v měsíci.


V případě, že bezhotovostní platba neproběhne, je potřeba uhradit stravné v hotovosti přímo vedoucí školní jídelny, a to každé pondělí v době od 7:40 do 8:00 hod. u hlavního vchodu do školy.
 
 Zjednodušený postup:
 1. V bance povolit inkaso k účtu 35-1422450399/0800, bezchybně zadat variabilní symbol, kterým je osobní přihlašovací číslo a zadat výši limitu, kterou si může příjemce (škola) inkasovat za měsíc – doporučujeme zadat minimálně částku 1.000,- Kč.
 
 1. Do potvrzení doplnit příjmení, jméno a třídu žáka a číslo Vašeho bankovního účtu.
     
 2. Do školní jídelny doručit potvrzené povolení k inkasu – obdržíte ve své bance nebo vytisknete z internetového bankovnictví. Doručit jej můžete osobně nebo poslat na e-mail.
Případné bližší informace zodpoví paní Romana Jančíková, vedoucí školní jídelny:
tel.: 577 142 131
e-mail: jidelna@zskriby.cz
 

Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši

Hodnocení jídelníčku z 05/2017 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (27.2.2018)

 

Hodnocení jídelníčku dětmi – Radou žáků

 
V listopadu navštívila Radu žáků i vedoucí školní jídelny paní Jančíková.
Žákům vysvětlila pravidla, kterých se musí při sestavování jídelníčku držet, vyslechla jejich postřehy, nápady a odpověděla na dotazy.
Abychom dali dětem více prostoru, mohly vyhodnotit poslední jídelníček za měsíc listopad a sdělit své postřehy, náměty a žádosti.
 
Zjištěné informace:
Na jídelním lístku nebylo jídlo, které by bylo nějakým způsobem nedobré, závadné atp.
Velmi oceňujeme výběr ze dvou jídel (není to na každé škole).
 
Doporučení:
Chtěli bychom poprosit, aby v jeden den nebyla kombinace krůta – králík.
Uvítali bychom častěji rizoto, lasagne a omáčky (koprová, rajská atd.).
U sladkých jídel by se nám líbila žemlovka.
Anketa o soutěžní oběd na webové stránky školy.
Rádi bychom měli více kuřecího masa (třeba místo krůty a králíka).
 
Pochvaly:
Jsme rádi, že se z jídelníčku vyřadila ryba pangasius.
Jídla nejsou přesolená.
Moc nám chutnají omáčky, guláše a hovězí maso, které je vždy krásně měkké.
Nejlepší polévky jsou rajská a gulášová.
Celkově se v jídelně vaří moc dobře, jsme spokojení.

 

Vážení rodiče,
dne 1. 9. 2015 vyšlo nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví pro sestavování jídelních lístků ve ŠJ. Toto nutriční doporučení je doplňující metodikou pro splnění spotřebního koše, ale i návodem, jak zajistit plnohodnotné obědy, aby obsahovaly všechny druhy potravin, a splňovaly tak doporučenou skladbu polévek, masitých a bezmasých jídel, sladkých pokrmů, zeleniny (syrové i tepelně opracované), příloh apod.

Dne 1. 4. 2016 obdržela ŠJ dopis z KHS Zlín. Obsahem tohoto dopisu je výzva hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. o použití soli a nadbytečném solení v České republice. Doporučená spotřeba soli na jednoho člověka činí 5 gramů na den (1 čajová lžička), v ČR je však spotřeba 16,5 g na den. Naše školní jídelna bude podle této výzvy postupovat a bude postupně snižovat spotřebu soli.

NUTRIČNÍ  DOPORUČENÍ  Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

 
POLÉVKY DOPORUČENÁ ČETNOST
zeleninové 12x měsíčně 12x
luštěninová min. 3x měsíčně 3x - 4x
zařazování obilných zavářek/jáhly, vločky, krupky,
pohanka, bulgur, kuskus.../4x měsíčně
4x
kombinace polévek a hlavních jídel většinou vhodná kombinace
 
HLAVNÍ JÍDLA  
drůbež a králík/kuře, krůta, slepice, králík/3x měsíčně 3x
ryby 2x - 3x měsíčně 2x - 3x
vepřové maso max. 4x měsíčně 4x
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně/včetně luštěnin, pokud jsou nabídnuty bez masa/ 4x
nejsou zařazeny uzeniny 0x
sladké jídlo max. 2x měsíčně 2x
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy nápadité
luštěniny 1x měsíčně 1x - 2x
 
PŘÍLOHY  
obiloviny/těstoviny, rýže, kuskus apod./7x měsíčně 7x
houskové knedlíky max. 2x měsíčně 2x
 
ZELENINA  
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně 8x
zelenina tepelně upravená min. 4x měsíčně 4x
 
NÁPOJE  
denně nabídnut neslazený nemléčný ano
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného ano

Pokrmy z masa se snažíme střídat tak, aby bylo zařazeno hovězí, vepřové, kuřecí, krůtí, rybí i králičí maso.

Zelenina je zařazována do polévek, jako příloha k masu, v současné době i čerstvá do salátů (dle sezónní cenové nabídky: ředkve, ledový salát, salátová okurka, řapíkatý celer, čerstvé byliny atd.).

Ve Zlíně 2.5.2016
Romana Jančíková, vedoucí ŠJ

 

Jídelní lístek a značení potravinových alergenů

V listopadovém jídelním lístku se postupně bude objevovat značení potravinových alergenů.

U každého pokrmu se v závorce objeví číslo potravinového alergenu.

Informace o potravinových alergenech najdete  na webových stránkách v sekci školní jídelna.

Značení potravinových alergenů se řídí směrnicí 1169/11 EU a  platnost směrnice nabývá k 13.12.2014
 

Informace o označování alergenů na jídelním lístku ve školní jídelně Základní školy Křiby 4788, Zlín

13. 12. 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností u všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenů bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem alergenu. U jídelního lístku a na webových stránkách školy bude příloha - seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenů bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Bližší informace Vám podá, a Vaše dotazy zodpoví, vedoucí školní jídelny.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/2011 EU:
 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z nich
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z nich
 10. Hořčice a výrobky z nich
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany - v koncentracích vyšších než 10mg,ml/kg,l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (Lupina) a výrobky z nich
 14. Měkkýši a výrobky z nich

Školní jídelna a pitný režim

Od května nabízíme našim strávníkům  ovocné šťávy všech příchutí, džus Tropiko (přírodní) ananasový, multivitamin a mrkváček. Čaje bylinkové a ovocné studené.

A dále doplňkový pitný režim: voda studená, voda citronová, voda s příchutí bylinek (máta, meduňka).

Doplňkový pitný režim dětem chutná.