Projekt sítě Přidružených škol UNESCO

Škola je členem sítě asociovaných škol UNESCO od 24. května 2000 (k 1.8.2004 došlo ke sloučení ZŠ Česká 4787 a ZŠ Křiby 4788)

Zaměření v rámci ASPNet
Více o projektu ASPNet najdete na http://www.skoly-unesco.cz

Naše škola se zapojila i do projektu "Adopce afrických dětí". Až do škol. roku 2015/16 jsme sponzorovali chlapce z Guineje, jménem Samuel Tinkiano, který již dokončil studium. Tento škol. rok jsme zahájili výtěžkem sběru odpadových surovin sponzorství 13 leté dívky Ali IsmaelLaila, která teď může díky nám chodit do školy v Keni.

Aktualizovaná stránka Ali Ismael Laila
 

Ve dnech 26. - 27. září 2016 se konalo 22. výroční setkání škol UNESCO v Chebu, kterého se účastnili kromě 47 zástupců přidružených škol z celé ČR také zástupci České komise pro UNESCO: Dagmar Didenko Novohradská, národní koordinátorka ASPnet, Radka Bordes, vedoucí tajemnice, Eva Anna Kafková, tajemnice
Hosté: Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje, Petr Navrátil, starosta města Cheb, Miroslav Plevný, děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
Přednášející: Jana Musilová a Naděžda Rezková, ÚOP Národního památkového ústavu v Telči, Eva Doležalová, Historický ústav Akademie věd ČR, Eliška Zelendová, národní kancelář Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, Dagmar Jakubíková, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, Taťána Petrasová, Akademie věd ČR.
Na tomto zasedání byly přijaty další 3 školy a bylo vyhlášeno téma Týdne škol: Trvale udržitelný cestovní ruch pro rozvoj.

                                                                                                                              Seidelmannová Šárka