Aktuálně v ŠD

​ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022


ŘÍJEN

KLAUNIÁDA

V pátek 15.10. se ve školní družině odehrála Klauniáda. Děti v doprovodu svých paní vychovatelek se hned po obědě odebraly na školní hřiště, kde je čekalo zábavné odpoledne. Studentky střední pedagogické školy měly nachystáno devět různých stanovišť. Po zahájení a vystoupení žáků z kroužku aerobik si děti utíkaly splnit úkoly, mezi něž patřilo skákání v pytly, střelba z luku na terč, opičí dráha a další. V  mezičase si děti mohly vyzkoušet klaunovské pomůcky nebo se pozdravit s klauny, kteří mezi nimi chodili. Všechny děti úkoly zvládly a před odchodem si vyzvedly diplomy a jedlé odměny.  
   


Výstava
Tvoření z přírodnin se dětem v 1.A a 1.C tak líbilo, že přinesly do školy kaštany. Z kaštanů poté poskládaly nádherné obrázky. K vidění byla například: Eiffelova věž, ježčí rodina či sopka s dinosaury.
  

Výlet do lesa
V úterý 5.10.2021 se děti z 1.A a 1.C vydaly na procházku do nedalekého lesa. V lese děti sbíraly přírodniny a stavěly z nich domečky pro lesní skřítky či zvířátka.
  


Kroužky školní družiny začínají od 1. října. Z důvodu malého zájmu o přírodovědný kroužek a o kroužek Origamy, nebudou tyto dva kroužky otevřeny. Kroužek Keramika je již plně obsazen, v ostatních kroužcích jsou ještě volná místa.ZÁŘÍ

Den srdce

Dne 29. září byl mezinárodní den srdce. Děti ze 4. oddělení si vyzkoušely jak srdce znovu oživit. Dozvěděly se spoustu informací o zvláštnostech srdcí u živočichů, informace o lidském srdci a vyrobily si i srdíčkový náramek.
                                                                                                                                                                         M. Svobodová
    Třídní schůzky
Zápis z třídních schůzek, ze dne 21. 9. 2021 naleznete ZDE.


Vybíráme poplatek za ŠD 
Během měsíce září se vybírá poplatek pro první pololetí ve školní družině. Děti mají v deníčku vlepený lístek s pokyny a konkrétním variabilním symbolem. Prosíme o uhrazení do pátku 24.9.  


Den bez aut
Den bez aut 22.9. si děti připomněly vyráběním vlastního města s pohyblivými auty. Práce je bavila a velmi se jim města i auta povedla.
   


Veselé hrníčky
V 7. odd. ŠD si děti zhotovily veselý hrníček. Aby hrníček držel pohromadě, musely děti vynaložit značné úsilí, ale díky šikovnosti a zručnosti dětí se nakonec vše povedlo a všechny děti měly radost, což je zřejmé i z fotografií.
  


Zážitky z prázdnin
V září děti z 8. odd. ŠD vzpomínaly na prázdniny. Všechny výlety, dovolené a prázdninové zážitky namalovaly jako fotky ve vlastním originálním foťáku. Moc rádi si připomněly prázdniny, které si všichni užily a s radostí se pochlubily kamarádům.
  Květiny
V družině jsme si s dětmi v 3. odd. ŠD povídali o změnách v přírodě. Již pomalu končí léto a nastává podzim. Ale i v tuto dobu nám ještě kvetou krásné květiny jako astry, chryzantémy, jiřiny aj. A tak jsme si jednu krásnou podzimní květinu vyrobili. Použili jsme velký výkres, čajové sáčky a stonek a listy jsme vybarvili pastelkami. 
  

Sklizeň
Tento týden jsme v 1. odd. ŠD měli téma sklizeň. Děti se dozvěděly mnoho informací o ovoci a zelenině a práci na poli. Společně jsme četli pohádku O veliké řepě. Děti měly možnost si namalovat řepu a kukuřici. Také jsme si užili spoustu legrace u her. Hráli jsme hry: Na kočku a myš, Ovocný sad či Kompot.
   

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

ČERVEN

Hledání pirátského pokladu

Minulý týden v pondělí nám přišel do družinky dopis od kapitána Modrého Fouse. Kapitán v dopise děti žádal o pomoc při hledání pokladu. Děti se rozhodly, že mu pomůžou poklad najít, a tak si vyrobily pirátské čepice a papouška. Kdo chtěl, ušil si i pásku přes oko. Cesta k pokladu byla však nelehká. Děti musely vyřešit řadu rébusů, šifer a hádanek. Nakonec se jim podařilo truhlu s pokladem najít. Lup si spravedlivě rozdělily.Malování na chodníku
První den v červnu se ve světě již tradičně slaví Mezinárodní den dětí. V družince jsme jej oslavili malováním na chodníku. Po obědě se děti ze všech oddělení setkaly venku, kde už na ně čekaly barevné křídy a celý dlouhý chodník podél školy, který si mohly vyzdobit. Tématem bylo Zoo – a za chvíli už z chodníku vykukovaly žirafy, zebry, plameňáci, opice a jiná zvířátka, dokonce i želvy a hadi ve svých teráriích. Na obrázky našich dětí se můžete podívat v následující galerii.KVĚTEN


Na konci měsíce května jsme provedli telefonické šetření zájmu o školní družinu. Děti, jejichž rodiče měli zájem o družinu na příští školní rok, obdrží v pondělí 24. 5. 2021 přihlášku do školní družiny. Tuto vyplněnou přihlášku prosím pošlete zpět do 28. 5. 2021. Pokud jste přihlášku neobdrželi, zašlete email na svobodova@zskriby.cz, a zajistíme předání přihlášky pro Vaše dítě. Vyplnění přihlášky je závazné pro příští školní rok, dle počtu odevzdaných přihlášek otevřeme příslušný počet oddělení školní družiny.


Vyúčtování plateb za školní družinu

Turnaj Dobble


Ve čtvrtek 27. května se ve školní družině konal dlouho očekávaný turnaj ve hře Dobble. Vybraní zástupci z jednotlivých tříd prvních až třetích ročníků si užili soutěživé odpoledne plné napětí.  Děti se pustily do soutěžení s velkým nadšením, které je neopustilo ani po skončení samotném.  Všichni zúčastnění obdržely ceny od firmy Happy Snack, která nám dodává ovoce a mléko do škol.

Výherci:
1.ročníky:
1.místo:  Šustáčková Natálie 1.B
2. místo: Fafílková Bára 1.C
3.místo: Skopová Amálie 1.C
2.ročníky:
1.místo: Mechlová Klára 2.A
2.místo: Válek Jan 2.C
3.místo: Květák Martin 2.C
3.ročníky:
1.místo:  Havlíčková Michaela 3.A
2.místo:  Doleželová Veronika  3.B
3.místo:  Slováček Oliver 3.C

Výhercům gratuluji a těším se v příštím roce!
                                                                                                 Jana Petřvalská, vychovatelka ŠD
Turnaj v Dobble
27. května (čtvrtek) ve školní družině od 13. 30 do 15.00 hodin soutěž o nejbystřejšího hráče ve hře Dobble
Projekt - Život včely
Bzz, bzz, bzz... Co tu kolem bzučí? To jsou přece včelky!
Minulý týden čekal děti ze ŠD Včelí projekt. Děti se dozvěděly, jak včelky žijí, čím jsou nám užitečné i jak vypadá obydlí tohoto užitečného hmyzu - včelí úl. Celý týden taky průběžně pracovaly na výrobě 3D včelího úlu. Krásné výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na fotkách


 

DUBEN

Školní družina zajišťuje hlídání dětí určeným profesím zaměstnanců IZS v týdnu jejich distanční výuky. Provozní doba tohoto oddělení je 6:30 - 16:00. Z hygienických důvodů je nutné, aby si děti přinesly pro on-line výuku vlastní sluchátka. Oběd bude po skončení on-line výuky všech dětí v cca 12:15. Odchod po obědě je tedy možný nejdříve ve 12:45. Vyzvedávání není možné v době 13:30 - 15:00.


30. dubna – ČARODĚJNICE
Poslední dubnový den si děti ze všech přítomných družinek společně užily (i když odděleně od ostatních) v maskách ČARODĚJNIC a ČARODĚJŮ. Staré zvyky a tradice našich předků jsme si všichni ve třídách jen připomněli (u nás žádná čarodějnice nebyla upálena), v maskách jsme šli na oběd (abychom potěšili i paní kuchařky) a nakonec na školním hřišti jsme prožili kouzelné ČARODĚJNÉ odpoledne s různými soutěžemi a úkoly (závody v letu na koštěti, přenášení pavouků, lovení havěti, skákání žabiček aj.)

RADOST S ČÁPY
Od 12. dubna hned po návratu do školy, jsme se radovali nejen z toho, že se opět spolu vidíme, ale radovali jsme se i z návratu čápů z teplých krajin do naší domoviny, a to díky několika „čapím příběhům“, které jsme sledovali „živě“ z jejich hnízd a viděli jsme i kladení prvních vajíček. Děti z 1. C si pak hnízda s čapí rodinkou v družince samy namalovaly.KVETOUCÍ SAKURY
Tento týden byl ve znamení návratu dalších dětí a „rotujících“ tříd do školy a také kvetením dalších jarních kytiček i stromů. Děti z 1. B si vytvořily vlastní japonské okrasné třešně – sakury, jako koláže z barevných papírů, a můžete posoudit, jak se jim to povedlo…


 

ÚNOR

Platba za školní družinu na druhé pololetí bude pro žáky 3. a 4. ročníku
odložena až do doby nástupu těchto žáků do školy.

KARNEVAL
Ke konci února se i do naší družiny přikradl Masopust a s ním spojené přípravy na karneval. Již od pondělí děti ve všech odděleních vyráběly masky, škrabošky a zdobily jednotlivé třídy barevnými řetězy, klauny či spirálami. Někteří již dopředu popisovali karnevalové masky, které si doma vyrábějí a napětí z těšení stále rostlo! Konečně ve středu 24. 2. zazvonilo na poslední hodinu a všechny masky včetně princezen, potulných rytířů, draků, pejsků i kočiček, čarodějnic a vodních strašidel se odebraly do jídelny, kde se posilnily na nadcházející karnevalové odpoledne a alespoň na dálku pozdravily i masky z jiných tříd. Následující odpoledne se pak už neslo v duchu různých soutěží a aktivit, nechyběla oblíbená hra „Židličková“, podlézání pod provazem, namotávání bonbonů na tužky ani divoký ptačí tanec či lambáda. Promenáda v maskách a následné představení zakončily chvíle nejistoty, kdo se pod kterou maskou skrývá. To už se však blížila závěrečná písnička, po které se vyhodnotily jednotlivé soutěže i celé odpoledne a každé z dětí si domů kromě zážitků a pomačkané masky odnášelo i drobnou odměnu. Už teď se těšíme na další divoký karneval v příštím školním roce!
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ dětí z 1.ALEDOVÁ KRÁSA na malém školním hřišti...
 

 

LEDEN

VÝTVARNÝ PROJEKT – ŽIVOT NA PÓLECH

Na konci měsíce ledna ve všech odděleních školních družin proběhl výtvarný projekt zaměřený na život na nejnehostinnějších místech naší planety – v Antarktidě a v Arktidě.   
Děti se seznámily s rozdílným životem na jižním a na severním pólu naší Země a s jejich některými obyvateli, posléze různými technikami ztvárnily např. lední medvědy, tučňáky anebo Eskymáky (Inuity) a iglú. Nakonec byly vyhodnoceny 3 nejzajímavější obrázky z každé družiny a ještě v rámci celého prvního a druhého ročníku byly vyhodnoceny nejlepší výtvory ze všech tříd a jejich autoři byli odměněni…
Výherci soutěže z výtvarného projektu "Život na pólech"

1.    třídy:
1. místo - Nela Genžová 1. B
2. místo - Klárka Gajzlerová 1. C
3. místo - Kačka Šeděnková 1. A

2.    třídy:
1. místo - Beátka Juřenčáková 2. B
2. místo - Klárka Bělašková 2. C
3. místo - Alice Nevařilová 2.A 

Úplata za vzdělávání ve školní družině 3. a 4. ročník – leden 2021

Od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2021 byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD.

Z tohoto důvodu se úplata za měsíc leden 2021 vrací ve výši 200 Kč u každého žáka.

Tato částka bude převedena do 2. pololetí školního roku 2020/2021 a tím bude ponížena celková částka za školné ŠD za únor – červen 2021  z původní částky 1.000 Kč.

Ve Zlíně dne 21. 1. 2021                                                 Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy
 


Paní Zima
Děti si ve školní družině společně vyrobily Paní Zimu. Zjistily, že když každý přiloží ruku k dílu, může z toho být i něco pěkného. Co myslíte?
 


Sněhulák

Minulý týden v pátek se děti z 2.C rozhodly postavit sněhuláka. Sněhulák dostal jméno Sam. Doufáme, že nám bude zkrášlovat školní hřiště ještě dlouho.Sníh

Během minulého týdne napadlo na školní hřiště mnoho sněhu. Děti bobovaly, stavěly sněhuláky, koulovaly se a užily si spoustu legrace.


Bojovka

Během celého prosince děti z 1.A bojovaly o záchranu Vánoc. Na začátku měsíce dětem napsala tajný vzkaz čarodějnice Evelína s prosbou o pomoc při záchraně Vánoc. V dopise, ve kterém se děti postupně dozvěděly víc o kletbě a čarodějnici Morweně, která nesnáší Vánoce, proměňuje ozdoby na stromečku v netopýry a na Ježíška sesílá matoucí kouzla. Úkolem dětí bylo přihlásit se do Rychlokurzu čar a kouzel, naučit se magické základy a pomoci čarodějům Morwenu a její kletbu porazit.  
Každý den děti dostaly lekce Rychlokurzu čar a kouzel, kterými je prováděla čarodějka Evelína. V rámci každého dne děti luštily jedno písmeno kouzelnické abecedy formou křížovky, osmisměrky, grafických šifer, bludišť, spojovaček apod. Postupně je čekaly základy hůlkovědy i lektvarů, jednoduchá zaklínadla, luštění kouzelnické abecedy a na závěr kouzelný rituál. Lekce Rychlokurzu byly koncipovány tak, aby ctily jednotlivé dny v rámci adventu, včetně svátků (Barbora, Lucie, Mikuláš...) a doprovodily děti až ke Štědrému dni.
Poslední prosincový školní den závěrečný kouzelný rituál zafungoval, vánoční kletbu se podařilo zlomit a čarodějnici Morwenu uvěznit. Všechny absolventy Rychlokurzu čar a kouzel pak čekala odměna. Konečně tak nic nebránilo tomu, abychom prožili pohodové a veselé Vánoce!  
 


PROSINEC

Úplata za vzdělávání v ŠD za měsíc prosinec 2020

Od 21. prosince  do 31. prosince byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD   a přerušen provoz ŠD z důvodu vánočních prázdnin. Celkem 7 pracovních dnů.
Z tohoto důvodu se úplata poměrně vrací ve výši 70 Kč u každého žáka.
Tato částka bude převedena do 2. pololetí školního roku 2020/2021 a tím bude ponížena celková částka za školné ŠD za únor – červen 2021  z původní částky 1.000 Kč.
 
Ve Zlíně dne 15. 12. 2020                                                                   Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy

 

LISTOPAD

Úplata za vzdělávání ve školní družině 3. a 4. ročník

Od 14. října do 29. listopadu byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD.  
Z tohoto důvodu se úplata poměrně vrací ve výši 280 Kč u každého žáka 3. a 4. ročníku.  
Tato částka bude převedena do 2. pololetí školního roku 2020/2021 a tím bude ponížena celková částka za ŠD ve 2. pololetí  z 1.000 Kč na 720 Kč.

Od 30. 11. 2020 bude provozní doba školní družiny pro:
 - všechny ročníky ranní družina od 6:30 - 7:40 (příchod do 7:15)
 - 1. - 3. ročník odpolední družina do 16:00 hodin
 - 4. ročník odpolední družina do 14:35Úplata za vzdělávání ve školní družině 1. a 2. ročník
Od 14. října do 17. listopadu byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD.
Z tohoto důvodu se úplata poměrně vrací ve výši 200 Kč u každého žáka 1. a 2. ročníku.
Tato částka bude převedena do 2. pololetí školního roku 2020/2021 a tím bude ponížena celková
částka za ŠD ve 2. pololetí  z 1.000 Kč na 800 Kč.
 
Ve Zlíně dne 11. 11. 2020                                          Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy

 

ZÁŘÍ

BRAMBORIÁDA
V pátek 25.9.2020 se ve školní družině konala Bramboriáda. Kvůli nepříznivému počasí se Bramboriáda konala v tělocvičně. Dětem to ale elán nevzalo a vyzkoušely si řadu netradičních disciplín např: válení sudů s bramborem, přehazování brambory ve dvojicích, lezení s bramborem na zádech, hod bramborou na cíl atd. V neposlední řadě se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o bramborách a také si vyzkoušely různé výtvarné techniky s bramborem např.: otisk brambory, výroba bramborových razítek a další. 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020


ÚNOR

KARNEVAL

Dne 25.2.2020 se v odděleních školní družiny konal Karneval. Děti si přinesly krásné masky, v kterých mohly jít už na oběd. Poté bylo pro děti připraveno mnoho tradičních i netradičních karnevalových her a soutěží např: přenášení lentilek pomocí brčka, překážková dráha ve dvojicích, nošení míčku na pálce, hudebně-pohybová hra židličky nebo soutěž o nejkrásnější masku.
Návštěva Malé ZOO v Astře
Děti prvních až třetích tříd měly opět možnost navštívit Malou ZOO v Astře na Jižních Svazích ve Zlíně. Byl zde pro ně připravený výukový program, děti se dozvěděly zajímavosti ze života plazů a hlodavců a zvířata, která se zde chovají si mohly zblízka prohlédnout, některá i pohladit nebo dokonce nakrmit.Pyžamová diskotéka
V úterý 4.2.2020 proběhla ve školní družině Párty v pyžamu. Děti mohly jít v pyžámku už na oběd. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde děti tančily na známé dětské písničky a účastnily se připravených her a soutěží.

LEDEN


Projekt ve ŠD
V tomto týdnu proběhl v jednotlivých oddělení školních družin projekt s názvem "Zvířátka v ZOO v zimě". Děti se s nadšením pustily do práce a díky jejich nadání a fantazii, vznikly opravdu krásné a originální díla.Kouzelník ve ŠD
V úterý 21.1.2020 do naší družinky zavítal kouzelník a vyčaroval dětem báječné odpoledne plné legrace.


Povánoční překvapení
Ani letos Ježíšek nezapomněl na naše děti ve ŠD a radost byla opravdu veliká.
 


PLATBA ŠD
Do konce týdne budou mít děti  v družinovém zápisníku nalepenou informaci o platbě školní družiny za měsíce únor-červen. Školní družinu je nutné zaplatit do 21.2.2020.


Buďme kamarádi

S netradičním výukovým programem "Buďme kamarádi" nás přijela navštívit Mgr. Alena Svobodová. Cílem tohoto zážitkového programu bylo dětem přiblížit, jak se žije lidem s postižením. Děti si mohly vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, které handicapovaným usnadňují život, např. chůzi se slepeckou holí, jízdu na vozíku, psaní na Pichtově stroji, Braillovo písmo, ale také aktivity spojené s tímto handicapem jako jsou malování ústy, nohami, hmatové pexeso aj.
PROSINEC

Vánoční koncert

V úterý 17.12.2019 proběhl ve školní družině již tradičně  vánoční koncert.  Společně s Kamilem Dyjákem se děti vánočně naladily a  připomněly si řadu známých vánočních písní a koled.


Vánoční tvoření

Minulý týden měly děti možnost se účastnit vánočního tvoření. Společně s paní Gazdovou si mohly ozdobit svoji baňku. Tvoření se všem dětem velice líbilo a s náležitou pýchou si odnesly výrobek  domů.Návštěva Obvodní knihovny na JS
I letos jsme s dětmi navštívili Obvodní knihovnu na Jižních Svazích ve Zlíně, kde byl pro děti připravený program s vánoční tématikou. V době adventu jsme si připomněli význam Vánoc, symboliku jednotlivých svíček na adventním věnci, nebo také vánoční zvyky a tradice jako je krájení jablka, pouštění lodiček, házení bačkorou, které si děti mohly i vyzkoušet.LISTOPAD

Pěvecká soutěž - Doremi

V měsíci listopadu proběhla ve školní družině pěvecká soutěž Doremi, všem výhercům i zúčastněným gratulujeme.
1.třídy
1. Klinkovska 1.A
2. Neradilova 1.C
3. Lorencová Sofie 1.C
2. třídy
1. Dolanská 2.A
2. Kučerová 2.B
3. Svobodová 2.B
3. třídy
1. Tučková 3.B
2. Přikryl 3.C
3. Dosoudil 3.A


Bramboriáda ve ŠD

Minulý týden proběhla ve ŠD BRAMBORIÁDA. Děti si vyzkoušely netradiční disciplíny např. přenášení brambor na lžíci, běh s bramborou na hlavě, hod bramborou na cíl aj. Děti se mohly dozvědět zajímavosti o bramborách, také si mohly vyrobit panáčka z brambor nebo vyzkoušet různé výtvarné techniky.Snoezelen
Děti třetích a čtvrtých tříd školní družiny měly možnost se zúčastnit programu Kamaráda Nenudy Snoezelen.  V multi-smyslové místnosti si tak mohly vyzkoušet různé relaxační techniky a smyslové terapie jako jsou zrcadlové koule, aroma lampy, hvězdné nebe, bublinkové vodní sloupy apod., které působí na všechny smysly a umožnily tak dětem navodit a prožít pocity uvolnění.
ŘÍJEN

Halloween

V pátek 25.10.2019 se konal ve školní družině Halloween. Děti se převlékly do strašidelných kostýmu a masek, v kterých  soutěžily a hrály různé hry např. židličky, na upíry a nebo si mohly zkusit tanec s balónky.Představení s papoušky ve ŠD
V úterý 22.10. se v tělocvičně konalo představení s papoušky. Se svým programem nás přijel navštívit pan Jindřich Papoušek, který se s sebou přivezl hned několik druhů papoušků. Děti tak mohly prožít krásné odpoledne, doplněné o informace jak o tyto exotické ptáky pečovat. Jako bonus si mohly pohladit papouška kakadu a zblízka si prohlédnout opičky kosmana zakrslého.Sférické kino ve ŠD
I letos k nám do školní družiny zavítalo SFÉRICKÉ KINO s rozmanitým programem, který dětem přinesl nevšední zážitek z promítání, při kterém se zároveň mohly dozvědět zajímavosti o lidském těle, zažít vesmírné dobrodružství nebo také prozkoumat podmořský svět. 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání ve školní družině

Rodiče budoucích prvňáčků ZDE si můžete vytisknout závaznou přihlášku do školní družiny >PŘIHLÁŠKA<


ČERVEN


Sportovní odpoledne

I letos proběhlo na školním hřišti sportovní odpoledne. Bylo připraveno sedm stanovišť, děti si mohly vyzkoušet skok do dálky, hod míčem na cíl, nošení míčku na lžíci, trakaře, vyvažování míčku na pálce během chůze, podbíhání lana nebo běh mezi kužely.  Po splnění disciplín následovala pro děti sladká odměna.
Muzikoterapie ve ŠD
Tento týden jsme prožili ve školní družině příjemné hudební odpoledne plné relaxace. Navštívila nás paní Svobodová, která děti seznámila s nástroji, které se využívají při muzikoterapii a jako bonus si děti mohly společně vyzkoušet jak se na tyto netradiční hudební nástroje hraje.

KVĚTEN

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK
- téma "Filmový festival"

V minulém týdnu se děti zúčastnily výukového programu "Bezpečný pes". Děti se dozvěděly užitečné informace, například jak reagovat na cizího psa, jak se chovat při kontaktu se psem nebo jak se chránit a předejít útoku.ŽIJEME HOKEJEM


STAVÍM, STAVÍŠ, STAVÍME...

Originální stavby dětí z lega, dřevěných kostek a dalších materiálů...

DUBEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30.4. jsme si ve ŠD připomněli tradici "PÁLENÍ ČARODĚJNIC". Děti se symbolicky převlekly do kostýmů čarodějnic a čarodějů a v tělocvičně pro ně byly připraveny  disciplíny např. slalom na koštěti, přechod přes močál, podlézání košťat aj. a za splnění těchto disciplín děti čekala sladká odměna.
Návštěva knihovny
Během měsíce dubna jsme navštívili Krajskou knihovnu Františka Bartoše na Jižních Svazích, s velikonočním programem "Hody, hody, doprovody", kde jsme se v rámci kvízů dozvěděli zajímavosti spojené s těmito velikonočnimi svátky.Draví ptáci ve ŠD
Ve středu odpoledne nás se svým programem „Draví ptáci“ navštívila Mvdr. Kamila Křupalová ze záchranné stanice Hošťálková. Přivezla nám ukázat hned několik dravců např. orla, káně, puštíka, sovy nebo krkavce. Děti se mohly dozvědět spoustu zajímavostí, například jak se o tyto dravce v záchranné stanici pečuje. Jako bonus si děti mohly pohladit káně či sovu a zblízka si prohlédnout malou veverku.BŘEZEN

ŠD v knihovně

Ve čtvrtek 14.3.2018 navštívily děti z V. oddělení školní družiny krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Nejprve je čekala exkurze v dětském oddělení, kde se dozvěděly nové informace o knihách a o chodu knihovny. Dále následoval program "Se slušností nejdál dojdeš", který se týkal základů společenského chování.