Aktuálně v ŠD

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021


Prodej čipů do školní družiny pro budoucí prvňáky
bude probíhat:
28. 8.   -   pátek               8:00-11:00 hodin   
31. 8.   -   pondělí            8:00-11:00 hodin  

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020


DUBEN

Přihlášky do školní družiny
na nový školní rok 2020/2021 jsou k vyzvednutí a vyplnění ve vestibulu školy od 16. - 24. dubna v čase 6:30 - 15:00 hod. Přihlášky budoucích prvňáčků dostanou rodiče na schůzce v červnu.
Přihlášky do školní družiny můžete vyplňovat také elektronicky. Podpisy doplníme v měsíci květnu. Vyplněné přihlášky zasílejte vedoucí ŠD paní Svobodové na email: svobodova@zskriby.cz


ÚNOR

KARNEVAL

Dne 25.2.2020 se v odděleních školní družiny konal Karneval. Děti si přinesly krásné masky, v kterých mohly jít už na oběd. Poté bylo pro děti připraveno mnoho tradičních i netradičních karnevalových her a soutěží např: přenášení lentilek pomocí brčka, překážková dráha ve dvojicích, nošení míčku na pálce, hudebně-pohybová hra židličky nebo soutěž o nejkrásnější masku.
Návštěva Malé ZOO v Astře
Děti prvních až třetích tříd měly opět možnost navštívit Malou ZOO v Astře na Jižních Svazích ve Zlíně. Byl zde pro ně připravený výukový program, děti se dozvěděly zajímavosti ze života plazů a hlodavců a zvířata, která se zde chovají si mohly zblízka prohlédnout, některá i pohladit nebo dokonce nakrmit.Pyžamová diskotéka
V úterý 4.2.2020 proběhla ve školní družině Párty v pyžamu. Děti mohly jít v pyžámku už na oběd. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde děti tančily na známé dětské písničky a účastnily se připravených her a soutěží.

LEDEN


Projekt ve ŠD
V tomto týdnu proběhl v jednotlivých oddělení školních družin projekt s názvem "Zvířátka v ZOO v zimě". Děti se s nadšením pustily do práce a díky jejich nadání a fantazii, vznikly opravdu krásné a originální díla.Kouzelník ve ŠD
V úterý 21.1.2020 do naší družinky zavítal kouzelník a vyčaroval dětem báječné odpoledne plné legrace.


Povánoční překvapení
Ani letos Ježíšek nezapomněl na naše děti ve ŠD a radost byla opravdu veliká.
 


PLATBA ŠD
Do konce týdne budou mít děti  v družinovém zápisníku nalepenou informaci o platbě školní družiny za měsíce únor-červen. Školní družinu je nutné zaplatit do 21.2.2020.


Buďme kamarádi

S netradičním výukovým programem "Buďme kamarádi" nás přijela navštívit Mgr. Alena Svobodová. Cílem tohoto zážitkového programu bylo dětem přiblížit, jak se žije lidem s postižením. Děti si mohly vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, které handicapovaným usnadňují život, např. chůzi se slepeckou holí, jízdu na vozíku, psaní na Pichtově stroji, Braillovo písmo, ale také aktivity spojené s tímto handicapem jako jsou malování ústy, nohami, hmatové pexeso aj.
PROSINEC

Vánoční koncert

V úterý 17.12.2019 proběhl ve školní družině již tradičně  vánoční koncert.  Společně s Kamilem Dyjákem se děti vánočně naladily a  připomněly si řadu známých vánočních písní a koled.


Vánoční tvoření

Minulý týden měly děti možnost se účastnit vánočního tvoření. Společně s paní Gazdovou si mohly ozdobit svoji baňku. Tvoření se všem dětem velice líbilo a s náležitou pýchou si odnesly výrobek  domů.Návštěva Obvodní knihovny na JS
I letos jsme s dětmi navštívili Obvodní knihovnu na Jižních Svazích ve Zlíně, kde byl pro děti připravený program s vánoční tématikou. V době adventu jsme si připomněli význam Vánoc, symboliku jednotlivých svíček na adventním věnci, nebo také vánoční zvyky a tradice jako je krájení jablka, pouštění lodiček, házení bačkorou, které si děti mohly i vyzkoušet.LISTOPAD

Pěvecká soutěž - Doremi

V měsíci listopadu proběhla ve školní družině pěvecká soutěž Doremi, všem výhercům i zúčastněným gratulujeme.
1.třídy
1. Klinkovska 1.A
2. Neradilova 1.C
3. Lorencová Sofie 1.C
2. třídy
1. Dolanská 2.A
2. Kučerová 2.B
3. Svobodová 2.B
3. třídy
1. Tučková 3.B
2. Přikryl 3.C
3. Dosoudil 3.A


Bramboriáda ve ŠD

Minulý týden proběhla ve ŠD BRAMBORIÁDA. Děti si vyzkoušely netradiční disciplíny např. přenášení brambor na lžíci, běh s bramborou na hlavě, hod bramborou na cíl aj. Děti se mohly dozvědět zajímavosti o bramborách, také si mohly vyrobit panáčka z brambor nebo vyzkoušet různé výtvarné techniky.Snoezelen
Děti třetích a čtvrtých tříd školní družiny měly možnost se zúčastnit programu Kamaráda Nenudy Snoezelen.  V multi-smyslové místnosti si tak mohly vyzkoušet různé relaxační techniky a smyslové terapie jako jsou zrcadlové koule, aroma lampy, hvězdné nebe, bublinkové vodní sloupy apod., které působí na všechny smysly a umožnily tak dětem navodit a prožít pocity uvolnění.
ŘÍJEN

Halloween

V pátek 25.10.2019 se konal ve školní družině Halloween. Děti se převlékly do strašidelných kostýmu a masek, v kterých  soutěžily a hrály různé hry např. židličky, na upíry a nebo si mohly zkusit tanec s balónky.Představení s papoušky ve ŠD
V úterý 22.10. se v tělocvičně konalo představení s papoušky. Se svým programem nás přijel navštívit pan Jindřich Papoušek, který se s sebou přivezl hned několik druhů papoušků. Děti tak mohly prožít krásné odpoledne, doplněné o informace jak o tyto exotické ptáky pečovat. Jako bonus si mohly pohladit papouška kakadu a zblízka si prohlédnout opičky kosmana zakrslého.Sférické kino ve ŠD
I letos k nám do školní družiny zavítalo SFÉRICKÉ KINO s rozmanitým programem, který dětem přinesl nevšední zážitek z promítání, při kterém se zároveň mohly dozvědět zajímavosti o lidském těle, zažít vesmírné dobrodružství nebo také prozkoumat podmořský svět. 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání ve školní družině

Rodiče budoucích prvňáčků ZDE si můžete vytisknout závaznou přihlášku do školní družiny >PŘIHLÁŠKA<


ČERVEN


Sportovní odpoledne

I letos proběhlo na školním hřišti sportovní odpoledne. Bylo připraveno sedm stanovišť, děti si mohly vyzkoušet skok do dálky, hod míčem na cíl, nošení míčku na lžíci, trakaře, vyvažování míčku na pálce během chůze, podbíhání lana nebo běh mezi kužely.  Po splnění disciplín následovala pro děti sladká odměna.
Muzikoterapie ve ŠD
Tento týden jsme prožili ve školní družině příjemné hudební odpoledne plné relaxace. Navštívila nás paní Svobodová, která děti seznámila s nástroji, které se využívají při muzikoterapii a jako bonus si děti mohly společně vyzkoušet jak se na tyto netradiční hudební nástroje hraje.

KVĚTEN

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK
- téma "Filmový festival"

V minulém týdnu se děti zúčastnily výukového programu "Bezpečný pes". Děti se dozvěděly užitečné informace, například jak reagovat na cizího psa, jak se chovat při kontaktu se psem nebo jak se chránit a předejít útoku.ŽIJEME HOKEJEM


STAVÍM, STAVÍŠ, STAVÍME...

Originální stavby dětí z lega, dřevěných kostek a dalších materiálů...

DUBEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30.4. jsme si ve ŠD připomněli tradici "PÁLENÍ ČARODĚJNIC". Děti se symbolicky převlekly do kostýmů čarodějnic a čarodějů a v tělocvičně pro ně byly připraveny  disciplíny např. slalom na koštěti, přechod přes močál, podlézání košťat aj. a za splnění těchto disciplín děti čekala sladká odměna.
Návštěva knihovny
Během měsíce dubna jsme navštívili Krajskou knihovnu Františka Bartoše na Jižních Svazích, s velikonočním programem "Hody, hody, doprovody", kde jsme se v rámci kvízů dozvěděli zajímavosti spojené s těmito velikonočnimi svátky.Draví ptáci ve ŠD
Ve středu odpoledne nás se svým programem „Draví ptáci“ navštívila Mvdr. Kamila Křupalová ze záchranné stanice Hošťálková. Přivezla nám ukázat hned několik dravců např. orla, káně, puštíka, sovy nebo krkavce. Děti se mohly dozvědět spoustu zajímavostí, například jak se o tyto dravce v záchranné stanici pečuje. Jako bonus si děti mohly pohladit káně či sovu a zblízka si prohlédnout malou veverku.BŘEZEN

ŠD v knihovně

Ve čtvrtek 14.3.2018 navštívily děti z V. oddělení školní družiny krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Nejprve je čekala exkurze v dětském oddělení, kde se dozvěděly nové informace o knihách a o chodu knihovny. Dále následoval program "Se slušností nejdál dojdeš", který se týkal základů společenského chování.Matýsek a jeho kamarádi
V pondělí proběhlo pro děti všech oddělení ŠD nezapomenutelné a opravdu skvělé vystoupení účastníka Československo má talent břichomluvce Zdeňka Polacha s programem "Matýsek a jeho kamarádi". Návštěva Matýska a jeho kamarádů vykouzlila všem dětem úsměv na tváři, vystoupení se jim moc líbilo a náramně si ho užily.


                                                                                             ÚNOR 2019

Návštěva Malé ZOO v DDM Astra

Během měsíce února jsme navštívili Mini Zoo v DDM Astra na Jižních Svazích. Děti si nejdříve prohlédly zvířátka, která se zde chovají, a poté pro ně byl připravený výukový program, kde se dozvěděly zajímavosti ze života plazů a hlodavců a také to, jak o tyto zvířata pečovat. Nechyběla ani ukázka živých exponátů s možností si zvířata důkladně prohlédnout a také pohladit.KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dnes 12. 2. proběhl v jednotlivých oddělení školní družiny „KARNEVAL“. Děti si mohly za doprovodu oblíbených písní zatancovat, byly pro ně připravené zajímavé úkoly a nechyběla ani promenáda v maskách, při které děti představily svoje kostýmy.
SOUTĚŽ V DOBBLE
V pátek 8. února proběhla ve školní družině soutěž v postřehové hře „Dobble“. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií a celkem se jí zúčastnilo 20 hráčů.
Umístění dětí z prvních tříd:
1. Sehnal Lukáš (1.C)
2. Vočadlo Jaroslav (1.C)
3. Soukeníková Sára (1.A)

Umístění dětí z druhých tříd:
1. Tučková Justýna (2.B)
2. Petřvalký Aleš (2.B)
3. Svízela Filip (2.A)

Umístění žáků z třetích tříd:
1. Březovják Tobias (3.A)
2. Dolanský Kryštof (3.A)
3. Plačková Natálie (3.C)
                                                                              Všem výhercům gratulujeme!


LEDEN 2019

DISKOTÉKA V PYŽAMU

V úterý 29. ledna odpoledne se konala naše oblíbená „pyžamová párty“. Od 13:30 do 15:00 si všechny děti, navštěvující školní družinu, mohly v tělocvičně společně zatancovat, zahrát hry a užít si zábavné odpoledne.MULTIKULTURNÍ PROJEKT
Druhý lednový týden jsme tak trochu „cestovali“ po různých zajímavých zemích, abychom se společně seznámili s jejich kulturou, zvyky, přírodou – co zajímavého u nich roste nebo žije za zvířátka, jaká zde připravují jídla atd. Nakonec si děti mohly něco malého z té dané země nakreslit či vyrobit. K nejzajímavějším zemím patřila např. Indie, Čína, Vietnam…


VÝTVARNÝ PROJEKT
Třetí lednový týden proběhl v naší školní družině ve znamení společného tvoření dětí v malých skupinkách na téma: Zimní krajina. Děti krásně spolupracovaly a radost ze společného díla je vidět i na fotografiích…Zima je konečně tady!
Začátkem ledna nám pohádkově nasněžilo a děti si odpoledne ve školní družině mohly naplno užít radovánek – stavění sněhuláků, koulování a spousty další zábavy s novým sněhem…PROSINEC 2018

Vánoční tvoření
Ve třídách školních družin proběhlo vánoční tvoření. Děti malovaly vánoční motivy na předem ručně vyrobené chňapky do kuchyně. Výrobek si po skončení workshopu mohli odnést a darovat ho svým nejbližším.
Představení pro děti ze školní družiny
I letos měly děti, které navštěvují folklorní kroužek při ZŠ Křiby Zlín, připravený program pro děti ze školní družiny. Za doprovodu klavíru a pod vedení učitelek děti zpívaly a tancovaly. Program pro děti byl obohacen o divadelní představení žáku z 3.C O Šípkové Růžence.JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Školní družina se zapojila do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Děti vyráběly vánoční přáníčka, která budou doručená prostřednictvím Českého rozhlasu do domovů pro seniory a dalších zařízení a přinesou tak radost všem babičkám a dědečkům.KNIHOVNA „ČAS ADVENTU – ČAS VÁNOC“
Během měsíce prosince navštívily děti ze všech oddělení školní družiny obvodní knihovnu na Jižních Svazích, kde se mohly dozvědět, jak probíhají Vánoce v různých zemích a také další zajímavosti spojené s adventem.


VÁNOČNÍ KONCERT
Již tradičně proběhl pro děti školních družin vánoční koncert. Děti i s vychovatelkami si tak v předvánočním čase mohly poslechnout a také společně zazpívat vánoční koledy a další známé písničky s Kamilem Dyjákem.DOREMI
Dne 6. prosince proběhla ve školní družině pěvecká soutěž „Doremi“, které se zúčastnilo 27 dětí. Z toho 18 dětí jako soutěžících a zbylých 9 dětí jako porotci. Soutěž byla rozdělena do kategorií prvních, druhých a třetích tříd. Všem výhercům gratulujeme.

Umístění dětí z prvních tříd:
1. Natálie Svobodová (1.B)
2. Michaela Havlíčková (1.A)
3. Nikoleta Vávrová (1.C)
Umístění dětí z druhých tříd:
1. Justýna Tučková (2.B)
2. Nina Konečná (2.A)
3. Jakub Dosoudil (2.A)
Umístění dětí z třetích tříd:
1 Adéla Plačková (3.D)
2. Ondřej Malota (3.C)
3. Anna Dolanská (3.A)LISTOPAD 2018

Snoezelen
Děti prvních a druhých tříd školní družiny měly možnost se zúčastnit programu Kamaráda Nenudy Snoezelen.  V multi-smyslové místnosti si tak mohly vyzkoušet různé relaxační techniky a smyslové terapie jako jsou zrcadlové koule, aroma lampy, hvězdné nebe, bublinkové vodní sloupy apod., které působí na všechny smysly a umožnily tak dětem navodit a prožít pocity uvolnění.
Hurá, máme nové hřiště!
Plavání a přespání v Nekky
V pátek 9. listopadu se uskutečnilo přespání dětí v Nekky baby clubu Zlín na Jižních Svazích. Žáci třetích tříd školní družiny měli možnost si vyzkoušet jaké to je strávit noc bez rodičů pouze v doprovodu vychovatelek. Hned v pátek si děti užily večerní plavání, pod vedením zkušených lektorek skákaly šipky do vody, potápěly se, lovily rybičky apod. Po plavání následovala druhá večeře, pohádka a uložení dětí ke spánku. Druhý den si děti mohly opět užít bazén se slanou vodou a před polednem si spokojené děti vyzvedli jejich rodiče.ŘÍJEN 2018

22. – 26. října - BRAMBORIÁDA

Ve dnech 22.10. - 26.10.2018 proběhla ve všech odděleních školní družiny BRAMBORIÁDA.
Děti se dozvěděly zajímavosti o bramborách, vyzkoušely si otiskování z brambor, dále z brambor vyráběly zvířátka či jiné postavičky. Na závěr si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách - hod bramborou na cíl, nosení brambory na raketě, nebo stavění pyramid z brambor.
22. – 23. října - „ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ S KOSTKAMI LEGO“
Představme si téma, postavme model, zahrajme si a přitom se něco naučíme – to je náplní ukázkové lekce BRICK BY BRICK, aneb zážitkového vzdělávání s kostkami LEGO, které nenásilně a hravou formou učí děti kreativně přemýšlet, kombinovat a rozvíjí jejich technické, motorické, matematické a kreativní dovednosti. Všechny děti ŠD postupně během dvou dnů se svými vychovatelkami navštíví tento mimořádný ukázkový program. Přesný datum a čas budou mít děti napsané ve svých deníčcích ŠD.Středa 10. října – BESEDA SE ZÁCHRANÁŘEM
Ve středu odpoledne k nám do školní družiny přijel záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, aby se s námi podělil o některé zážitky ze své práce a děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Také jsme se naučili, jak správně telefonovat s dispečinkem záchranné služby a co všechno je důležité nahlásit operátorovi. Nakonec si děti prakticky vyzkoušely na velkém plyšovém medvědovi, jak dávat první pomoc zraněným…


 

ČERVEN 2018

Pondělí 4. – 5. červen – „BEZPEČNÝ PES“
Ve dvou dnech děti postupně shlédnou zábavně – naučné programy „BEZPEČNÝ PES“ (1. a 2. tř.), nebo „MŮJ PES – MŮJ KAMARÁD“ (pro děti 3. a 4. tř.), se kterými za námi opět přijedou profesionálové z kynologického servisu z Prahy. Cílem těchto velice zajímavých vystoupení se živými pejsky je naučit děti co nejvíc o našich čtyřnohých kamarádech a hlavně o tom, jak se k nim máme bezpečně chovat… Program je rozdělen do několika skupin a přesný čas a datum mají děti nalepené ve svých deníčcích ŠD. KVĚTEN 2018

Čtvrtek 31. května – KRESLENÍ NA CHODNÍKU

Letošní kreslení dětí na chodníku v okolí školy proběhlo ve znamení POHÁDKOVÝCH POSTAV. Děti kreslily svoje nejoblíbenější animované postavičky i hrdiny z hraných filmů. Výtvarné nadšení dětí zachycují naše fotografie…
21. – 23. května – SFÉRICKÉ KINO
Od pondělí do středy za námi opět přijelo sférické kino z Brna. Děti viděly unikátní představení v mobilním planetáriu s 360° projekcí, díky které se staly součástí filmu a vleže sledovaly některý ze zajímavých filmů – např. Tajemství stromů, Podmořský svět, Lidské tělo atd.
Středa 9. května – BESEDA SE SPISOVATELEM
Na besedu se známým zlínským spisovatelem, panem Jindřichem Bobákem, se vydaly děti ze II. a III. odd. školní družiny do knihovny na Jižních svazích. Z poutavého vyprávění autora dětských knih (i knih pro dospělé), jsme se např. dozvěděli o dávné minulosti kopce, který dnes nazýváme Jižní svahy, už víme, kde se nacházel strážný vrch a kde šibeniční vrch, jak to bylo při velikém požáru v roce 1819, kdy shořel téměř celý Zlín, jak se tenkrát hasilo atd. Na závěr besedy děti nejvíc zaujala autorova vycházková dřevěná hůl, pobitá různými turistickými odznaky…

 


DUBEN 2018

Čtvrtek 19. dubna – TURNAJ V DOBBLE

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se opět konal velmi oblíbený turnaj ve hře Dobble. Hra byla jako každý rok napínavá až do samotného konce. Všechny děti, které se zúčastnily, projevily soutěžního ducha. Na každého čekala v závěru odměna.
Umístění dětí:
1. ročníky: 1.místo Justýna Tučková, 2.místo Vojta Navrátil, 3.místo Tobias Belobrad  
2. ročníky: 1.místo Nikol Medřická, 2.místo Tobiáš Březovják, 3.místo Adéla Juřičková
3.ročníky: 1.místo Viktorie Vávrová, 2.místo Alžběta Svobodová, 3.místo Nikol Hnilicová
4.ročníky: 1. místo Viktorie Hlaváčková, 2.místo Dagmar Surá, 3. místo Patricie Stehlíková
Vítězům gratulujeme!                                                                                             Jana Petřvalská
Středa 18. dubna – NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Děti ze III. oddělení ŠD si na čtvrtou návštěvu u babiček a dědečků v Domově pokojného stáří Naděje připravily stolní a společenské hry, které si společně se seniory zahrály…
Pátek 13. dubna - PLAVÁNÍ A PŘESPÁNÍ V NEKKY
Naši družinoví prvňáčci se také poprvé zúčastnili „Plavání a přespání v Nekky“. Pod vedením zkušených instruktorek se všechny děti potápěly i samostatně plavaly v bazénu se slanou vodou, skákaly odvážně šipky, dokonce i přes kruh, a také lovily rybičky ze dna bazénu, za což si všichni zaslouží velikou pochvalu. Po večeři a pohádkách paní Láry Fáry děti spokojeně usínaly ve svých spacáčcích..
Pátek 6. až sobota 7. dubna - PLAVÁNÍ a PŘESPÁNÍ v Nekky baby clubu na Jižních Svazích
Od pátku 6. do soboty 7. dubna se konala naše další mimoškolní akce „Plavání a přespání v Nekky baby clubu na Jižních Svazích", tentokrát určená pro vybrané děti 2. tříd školní družiny. Děti si opět užily báječné večerní plavání v bazénu se slanou vodou pod vedením zkušených instruktorek, společnou večeři (vlastně dvě – ta druhá byla až zase po plavání, kdy dětem pořádně vytrávilo). V sobotu jsme měli budíček v 7:00, následovala ranní snídaně a druhý intenzivní pobyt v bazénu, zakončený sladkou svačinkou a odměnami po plavání. Děti si tak užily hodně vody, hodně plavání a spoustu legrace. V sobotu před polednem si pro spokojené děti přišli jejich rodiče...   


BŘEZEN 2018

Ůterý 20. března – NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Děti z 1.B a 3.A školní družiny navštívily obvodní knihovnu Františka Bartoše na Jižních Svazích, kde byl pro ně připravený program o velikonočních zvycích. Děti se dozvěděly, jak probíhají Velikonoce nejen u nás, ale i v ostatních zemích.Čtvrtek 22. března – KARNEVAL
Naše každoroční akce pro děti – KARNEVAL v maskách - se tentokrát uskutečnila ve čtvrtek 22. března. Karnevalový rej masek začínal už obědem a pokračoval v jednotlivých třídách ŠD. Děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou kostýmů.Středa 28. března – NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ NADĚJE
Poslední školní den před velikonočními prázdninami jsme s vybranými dětmi opět navštívily babičky v Domově „Naděje“ na Jižních svazích, tentokrát se záměrem společného tvoření malých velikonočních přáníček…ÚNOR 2018

Čtvrtek 1. února – DISKOTÉKA V PYŽAMU
Již třetí ročník oblíbené akce se konal ve čtvrtek před pololetními prázdninami. Děti si zatancovaly, zacvičily i zahrály společné hry.Pondělí 26. února - „BUĎME KAMARÁDI“
Poslední únorový týden všechny naše družinky postupně navštívila paní Alenka Svobodová se zajímavým projektem „Buďme kamarádi“. Děti se mohly teoreticky a hlavně prakticky seznámit s fyzickými omezeními, které provázejí děti i dospělé. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to pohybovat se na invalidním vozíku, jak se chodí se slepeckou holí, jak vypadá Brailleovo písmo a jak se s ním píše ručně i na psacím stroji zvaném Pichtův psací stroj, jak se dá psát i malovat bez rukou (nohama nebo ústy). Byl to pro nás pro všechny velice krásný zážitek, díky němuž jsme si uvědomili, že zdraví není samozřejmost, ale dar…Úterý 27. února MUZIKOTERAPIE v Domově důchodců
Na předvánoční akci „Ježíškova vnoučata“ jsme se rozhodli volně navázat dalšími návštěvami dětí u babiček a dědečků v Domově důchodců Naděje na Jižních svazích. Tentokrát si pro nás připravili ukázkovou hodinu z Muzikoterapie – poznali jsme netradiční hudební nástroje – Šamanský buben, Dešťovou hůl, tibetskou mísu, ústní harfu, kvákací žábu a různé rumbakoule a chrastítka. A nakonec jsme si všichni společně zazpívali známé písničky za doprovodu všech těchto nástrojů.

 

Připomínáme platbu za školní družinu, která musí být uhrazena do 28. února 2018

Ve školní družině probíhá výbě