Knihovna


I v letošním školním roce se pro žáky naší školy otevírá knihovna. Již od října si můžete přijít vybrat z nepřeberné nabídky více než 3000 knih. Každé úterý v čase od 12:15 do 13:15 jsou pro vás v prostorách knihovny připraveny knížky z oblasti přírodovědné, zeměpisné, historické, dále pak básně, pohádky i beletrie. Knihovna nabízí i více svazků od jednoho titulu pro práci ve třídě. Každý rok jsou řady knih doplňovány o nové, o které byl mezi čtenáři v uplynulém roce největší zájem.
Dále je možné využít prostory v hodinách čtení nebo literatury.  Dalšími aktivitami v rámci knihovny jsou již tradiční Noc s Andersenem a koncem školního roku oblíbený rituál Pasování prvňáčků na čtenáře.
Těšíme se na nové i stávající čtenáře.

Sabina Korčeková, vedoucí školní knihovny
 

KDYŽ DNESKA VEČERKA NEPLATÍ ANEB NOC S ANDERSENEM

I v letošním školním roce se 35 dětí z žákovské knihovny při ZŠ Zlín, Křiby zapojily do akce Noc s Andersenem. Tato akce byla na naší škole pořádána již po dvanácté. Čtenáři školní žákovské knihovny se sešli v pátek 31. března před vchodem do školy, kde na ně již čekal připravený celovečerní program s přespáním ve škole. A že děti měly posunutou večerku a šly spát později? To jim vůbec nevadilo, když mohly zažít takové dobrodružství. Celým večerním putováním nás prováděli hrdinové kresleného komiksu. Kteří hrdinové to byli? No přeci Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa – kreslení kamarádi z Čtyřlístku. Společně s námi prožívali večerní dobrodružství i děti z Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Zlín.
A že byl celý večer nabitý. Poslouchání čtení a také hlavně plnění úkolů, které bylo završeno velkým baterkovým pátráním po budově školy. Pro lepší spánek jsme celý večer zakončili filmem „Čtyřlístek ve službách krále“. Celou akci jsme zakončili společnou snídaní.  
Velký dík patří také studentkám a budoucím paním učitelkám ze Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně za pomoc při organizování. Snad se jim i tato zkušenost v jejich životě stane užitečnou.  
Za rok se budeme těšit na další kouzelnou, pohádkovou noc.
                                                                                                                                                         Bronislava Fialová