Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je první komplexní preventivní výukový program zubního zdraví, určený k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Na naší škole probíhá již od začátku svého vzniku. Je součástí výchovy ke zdraví. Škola jeho prostřednictvím má možnost systematicky a dlouhodobě ovlivňovat kladný postoj dětí k péči o svůj chrup.

V 1. – 3. ročníku jej zařazujeme především do prvouky, ve 4. – 5. třídě do přírodovědy. V rámci mezipředmětových vztahů se prolíná všemi předměty.

Program je žákům předkládán hravou formou prostřednictvím úkolů v pracovních listech. Pracovní listy jsou souborem hádanek, kvízů, doplňovaček a omalovánek, které seznamují děti s problematikou péče o chrup.

Po absolvování určitého stupně projektu získávají žáci v každém ročníku diplom.V současné době přibývá možností realizovat program formou výuky na PC. Na webových stránkách lze nalézt mnoho informací nejen pro učitele a žáky, ale i pro samotné rodiče.Součástí projektu je i soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž smyslem je motivovat žáky k pravidelné návštěvě stomatologa. Každý žák prvního stupně obdrží kartičku, kterou mu lékař při návštěvě potvrdí a rodiče ji odešlou na určenou adresu. Každoročně získají žáci naší školy v této soutěži alespoň drobné výhry.

Obohacením  projektu Zdravé zuby se ve spolupráci s DM drogerií stává akce VESELÉ ZOUBKY, zaměřená na žáky 1. ročníku. Během edukačního interaktivního programu si děti zopakují  zásady péče o chrup a nakonec jsou odměněny užitečnými dárky pro zubní hygienu.