Schůzka rodičů

Vážení rodiče,
 
pro školní rok  2024/2025 bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, proto Vás zveme
 
 na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná
 
 
                                          v  pondělí  3. 6. 2024  v  16:00  hodin
 
ve školní jídelně.
 
Budeme Vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, školní družiny a školní jídelny, zodpovíme Vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů. Doporučíme a ukážeme Vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.
 
 
Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme Vás, abyste dali vědět předem e-mailem (fikeisova@zskriby.cz) nebo telefonicky (736 290 456).
 
Pokud jste se rozhodli, že na naši školu Vaše dítě nenastoupí, zašlete co nejdříve informaci na výše uvedený email.
 
ZDE si můžete vytisknout závaznou přihlášku do školní družiny. A ZDE je k dispozici objednávka čipů pro vyzvedávání ze ŠD. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě chodilo také do školní družiny, nezapomeňte obojí vyplnit a odevzdat na této schůzce (je to poslední možný termín k odevzdání přihlášky).
 
 
Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024 v 8:30 h.
 
 
Na úspěšnou spolupráci s Vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročnících a vychovatelky školní družiny.
 
 
Mgr. Iva Fikeisová