OBJEDNÁVKY A RUŠENÍ OBĚDU PŘES INTERNET – stravovací systém

Objednávání a rušení stravy (včetně přehledu pohybu a odebírání stravy na účtu strávníka) můžete provádět na úvodní straně webových stránek školy www.zskriby.cz v odkazu "Školní jídelna" v záložce „Jídelníček“. Přihlašovací jméno/variabilní symbol (první číslo) a heslo (druhé číslo) do stravovacího systému obdržíte u vedoucí školní jídelny jako přílohu průvodního dopisu včetně „Potvrzení banky/spořitelny s povolením inkasa“.

Doporučujeme při prvním přihlášení HESLO změnit.

UPOZORNÉNÍ:
Obědy se objednávají a ruší nejpozději do 8:00 h. daného dne. Při nemoci lze oběd  zrušit přímo u vedoucí ŠJ daný den do 8:00 h. (tel.: 577 142 131, e-mail: jidelna@zskriby.cz)
 
OVLÁDÁNÍ PROGRAMU: