Informace

Vedení školy

Mgr. Zdeněk Mikoška ředitel
Mgr. Iva Fikeisová zást. ředitele pro I. stupeň
Mgr. Pavel Růžička zást. ředitele pro II. stupeň
Mgr. Leona Lukašíková výchovná poradkyně
Mgr. Iva Fikeisová preventista sociálně patologických jevů
Ing. Barbora Navrátilová personální a mzdová účetní
Mgr. Markéta Svobodová vedoucí školní družiny
Romana Jančíková vedoucí školní jídelny
Věra Kajšová školnice

Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Duhová škola.

Naše škola byla zařazena do prodlouženého pokusného ověřování Individuálního výchovného plánu.

A co vám můžeme nabídnout?