Výuka cizích jazyků – II. stupeň

Anglický jazyk vyučujeme podle učebnic 3. vydání Project 2, 3, 4, 5 -Tom Hutchinson, Oxford (1. díl se vyučuje v 5. ročníku).
Cílem naší školy je žáky dobře vybavit do života a také připravit na pokračující studium na středních školách. Ve výuce používáme nejnovější didaktickou techniku, interaktivní tabule, výukové programy na PC, samozřejmostí jsou i odborné učebny.
V letošním školním roce se v listopadu uskutečnil týdenní zájezd pro žáky 9. ročníku do Londýna, který byl dotován z peněz EU. V Londýně žáci navštěvovali dopoledne místní školu a odpoledne procházeli pamětihodnosti města.
Každý rok probíhá jazyková olympiáda a ti nejlepší postupují do krajského kola.
Ve školním roce 2014/15 byla výuka obohacena o rodilé mluvčí převážně z USA, JAR, Irska. Přibližně 2 - 4x do měsíce měli žáci v každé třídě výuku pouze v anglickém jazyce s těmito učiteli a byli nuceni se domlouvat jen anglicky. Po počátečním ostychu se tyto hodiny staly žáky velmi oblíbenými a vyhledávanými. Kromě zajímavých postřehů z oblasti kultury, tradic, sportu apod. se žáci nenásilnou formou (pomocí různých her) vpravili do konverzace a to i ti, kteří jinak nejeví moc zájem. V současnosti je další spolupráce v jednání.

Ruský a německý jazyk je vyučován 2 hodiny týdně v 7. - 9. ročníku. Žáci podobně jako v angličtině mají k dispozici interaktivní tabuli s nejnovějším výukovým programem na PC. Výuka  v ruštině je po počátečním seznámení se s tiskací i psací azbukou zaměřena zvláště na konverzaci a získávání základních řečových dovedností pro běžný život a podobně je tomu i v němčině. Pro oživení výuky zařazujeme časté hry, křížovky, populární písně, vaření a také se každý rok koná olympiáda. V současné době je v jednání dopisování žáků se žáky z Ruska. Loňský i předešlý školní rok se pro žáky 8. a 9. ročníku uskutečnil oblíbený zájezd do Vídně.

Pelmeni - chutné „taštičky - knedlíčky" z nudlového těsta, plněné ovocem, masem, zelím...