Výuka cizích jazyků – II. stupeň


Ve výuce používáme moderní didaktickou techniku, interaktivní tabule, PC výukové programy, PC třídu, paměťové hry, křížovky, pexesa, stolní hry, procvičování gramatiky a slovní zásoby pro začátečníky i mírně pokročilé – audio a videa, prezentace, výukové materiály na Teams, webové aplikace, hodiny s rodilým mluvčím v AJ,  olympiády, projekty: vaření jídel dané země, poslech a také zpěv v daném jazyce, besedy, zájezdy dle možností, doučování ve všech jazycích i ročnících.

Anglický jazyk
Učebnice: Project Explore – Sarah Phillips a spol (1. – 4. díl) - elektronická učebnice s online procvičováním + knihovna Oxford – materiály
- pomocná učebnice mluvnice: Top class activities P. Watcyn – Jones, Essential Grammar in Use – R. Murphy
- web:
www.Allthings.com, www.learnenglishonline/concil, www.learnenglishkids, www.bbcenglish, www.umimeanglicky.cz, www.comunicationgames, portál: Zamilujte se do angličtiny – brona.cz, kahoot, uvažujeme o aplikaci wocabee
- výukové materiály: karty + nástěnné mapy na slovní zásobu – Max, mluvnické karty Edupraxe s.r.o., karty s nepravidelnými slovesy, pexesa, stolní hry, hry: Desribe it, The story telling, pracovní listy, výukové materiály na Teams
- příprava na jazykovou zkoušku TOEFL Junior s certifikátem
- v případě příznivé situace zahraniční výjezd žáků do Anglie

Další cizí jazyk je vyučován 2 hodiny týdně v 7. - 9. ročníku. Žáci podobně jako v angličtině mají k dispozici interaktivní tabuli s nejnovějším výukovým programem na PC. Výuka  v ruštině je po počátečním seznámení se s tiskací i psací azbukou zaměřena zvláště na konverzaci a získávání základních řečových dovedností pro běžný život a podobně je tomu i v němčině. Pro oživení výuky zařazujeme časté hry, křížovky, populární písně, vaření a také se každý rok koná olympiáda.  
Německý jazyk
učebnice: Deutsch mit Max (1. a 2. díl) s online procvičování doma
web: www.umimenemecky.cz, www.nemecky.net  
Ruský jazyk
učebnice: Raduga po novomu (1. a 2. díl), audio poslech