Aktuálně

Novinky

Vážení rodiče, pokud by za týden, tedy od 10. 5. , nastoupil k prezenční výuce také 2. stupeň, bude se ve škole vyučovat 6. a 9. ročník. V následujícím týdnu, tedy od 17. 5., nastoupí do školy 7. a 8. ročník. Třídy, které nebudou v daném týdnu ve... Více >

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 bylo vydáno:  Novelizované mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s... Více >

Ke dni 23. 4. zbývají volná místa pro přijetí nespádových žáků. Pokud se situace nezmění, proběhne dne 3. 5. za dohledu notáře losování nespádových žáků přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole. Dne 4. 5. mají zákonní zástupci možnost... Více >

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:  změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví... Více >

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:   - negativní test a - žádné příznaky onemocnění COVID-19  Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro... Více >

< Archiv novinek >