Aktuálně

Novinky

13.12.2019

PODĚKOVÁNÍ RODIČůM   Děkuji všem rodičům a dalším partnerům za pomoc, podporu, spolupráci a přízeň,  které si nesmírně vážím.  Přeji Vám, Vašim dětem i blízkým poklidný konec roku, radostné Vánoce  v kruhu blízkých a... Více >

V týdnu od 2. prosince jsme v hodinách občanské výchovy hráli hru, která trénuje pozornost a paměť. Princip pexesa všichni žáci znají, vrátili jsme se tak společně do dětských let. Že hledání stejných dvojic u těžších obrázků není žádná legrace, se... Více >

Žáci 4.A již od minulého školního roku využívají pro zpestření výuky tablety. Jelikož jim práce s nimi jde, tak jsme se rozhodli do výuky zapojit také prvňáčky z 1.C. Čtvrťáci jim pomohli s ovládáním tabletu a ukázali jim, jak se mohou zábavnou... Více >

Ve čtvrtek 5. prosince se Mikuláše, čerta a anděla dočkaly taky naše děti. Odpoledne zavítala tato trojice do školní družiny a odměnila všechny naše nejmenší žáčky z prvních až čtvrtých tříd. Za odměnu děti zazpívaly Mikulášovi písničku. Čerti z naší... Více >

< Archiv novinek >