Aktuálně

Novinky

Žáci šestých tříd si hodinu pracovních činností zpestřili ochutnávkami ovoce a zeleniny v rámci projektu Zdravá školní jídelna. Poznávali ovoce a zeleninu nejen za pomoci vzhledu, ale i s využitím smyslů chuti, čichu a hmatu. Našlo se zde ovoce a... Více >

Jak zdravě jíst?

18.11.2019

Ve dnech 7. – 11. 10. probíhal na naší škole „Týden zdraví.“ Pro žáky prvního a druhé ročníku byl objednaný program Zdravá pětka. Děti se během dvou vyučovacích hodin seznámily s rozdělením potravin do skupin, co je zdravé jíst a co... Více >

Ve středu 13. 11. nás v kroužku Základy první pomoci čekala první praktická výzva! Žáci měli možnost si vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci na kvalitní figuríně, kterou jsme si zapůjčili. Správné místo, správný rytmus a postavení těla, to... Více >

Jídlo je důležitou a nepostradatelnou součástí našich životů. S žákyněmi 7. C jsme si naplánovaly, že si budeme o jednotlivých složkách naší potravy povídat. Jak je to s mléčnými produkty a jejich konzumací? Jaké výrobky máme... Více >

Učitelství patří k profesím, které jsou pozorně sledovány a hodnoceny celou společností. To samozřejmě vyplývá z toho, že každý z nás prošel školou a setkal se s mnoha učiteli. Proto se objevuje i množství hodnotících postojů, názorů o učitelích z... Více >

< Archiv novinek >