Aktuálně

Novinky

Úplata za vzdělávání v e školní družině žáci 3. a 4. ročníku Od 14. října do 29. listopadu byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD. Z tohoto důvodu se úplata poměrně vrací ve výši 280 Kč u každého žáka 3. a 4. ročníku. Tato... Více >

Vážení rodiče, milí žáci, zde naleznete rozvrh online synchronních hodin (videokonferencí) s platností pro 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B od 30. 11. 2020 a také r ozvrh online synchronních hodin s platností pro 7. C, 8. A, 8. B a 8. C od 7. 12.... Více >

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky. 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). LICHÝ TÝDEN (49. týden) 30. 11. - 4. 12. výuka ve škole podle... Více >

Magistrát města Zlína organizuje sběr dat o průběhu distančního vzdělávání ve všech zlínských základních školách. Cílovou skupinou dotazování jsou rodiče žáků. Data poslouží k vyhodnocení potřebnosti podpůrných opatření, např. je předjednána pomoc... Více >

Tvoříme Zlín

19.11.2020

< Archiv novinek >