Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Projekt příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí s Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.
Ve školním roce 2014/2015 se do několikaměsíční práce pustili i žáci naší školy, kteří zpracovali zajímavý životní příběh pana Stanislava Chromčáka. Výstupem této práce je videodokument, který společně s dalšími informacemi a fotografiemi můžete najít na webových stránkách projektu (www.pribehynasichsousedu.cz  nebo konkrétně na tomto odkazu http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/zlin/stanislav-chromcak )
                                        
                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Brázdová