Klub rodičů

Výbor Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2021/2022

Předseda Mgr. Miroslav Krystýn
Místopředseda Jana Šimková
Hospodář Monika Šafářová
Jednatel Ing. Monika Sámková
Člen Dušan Vidlička

 

Dozorčí komise Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2021/2022

Dozorčí komise - předseda Tomáš Hečko
Dozorčí komise - člen Tomáš Flám
Dozorčí komise - člen Mgr. Eva Krystýnová

Shromáždění třídních důvěrníků 2019/2020

 

Rozpočet Klubu rodičů na šk. rok 2019/2020

Příjmy ve šk. roce 2019/2020

 
Příspěvky rodičů  179 600 Kč
Sběr papíru  30 000 Kč
Výtěžek ze školního večírku 10 000 Kč
Zůstatek ze šk. roku 2018/2019 11 000 Kč
CELKEM PŘÍJMY 230 600 Kč

Výdaje ve šk. roce 2019/2020

 
Odměny žákům za soutěže, za sběr a za prospěch - I. a II. stupeň 41 900 Kč
Spoluúč. na projektech školy - UNESCO, Den Země, Týden zdraví, Čtenářská výzva, 13 000 Kč
Kamarádi přes hranice, Michalův odkaz, Zdravá školní jídelna, Recyklohraní  
Sportovní den, sportovní aktivity žáků, startovné na soutěžě, doprava žáků na soutěže 9 500 Kč
Příspěvek na dopravu žáků na LVZ 10 500 Kč
Muzikoterapie 5 000 Kč
Prevence sociálně patologických jevů žáků I. a II. stupně, lektorská činnost 20 000 Kč
Vánoční tvoření 8 000 Kč
Školička nanečisto pro MŠ, Zápis do I. tříd, Pasování prváků na čtenáře 7 500 Kč
Knihy do školní knihovny, Noc s Andersenem 9 000 Kč
Příspěvek na vzdělávání adoptované dívky z Guiney Ali Ismael Laily 7 200 Kč
Učební pomůcky pro I. a II. stupeň, činnost kroužků 46 000 Kč
Nákup výpočetní techniky pro výuku - počítač + monitor 18 000 Kč
Kancelářský papír a toner - kopírování materiálů pro žáky 6 000 Kč
Propagace a výzdoba školy 19 000 Kč
Testování žáků 9.roč. 5 000 Kč
CELKEM VÝDAJE 225 600 Kč