Klub rodičůVýbor Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2022/2023

Předseda Mgr. Miroslav Krystýn
Místopředseda Dušan Vidlička
Hospodář Ing. Monika Sámková
Jednatel Tomáš Kolínek
Člen Blanka Patinková

 

Dozorčí komise Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2022/2023

Dozorčí komise - předseda Tomáš Hečko
Dozorčí komise - člen Tomáš Flám
Dozorčí komise - člen Mgr. Eva Krystýnová

Shromáždění třídních důvěrníků 2019/2020

 

Rozpočet Klubu rodičů na šk. rok 2022/2023

Požadavky na úhradu akcí školy z Klubu rodičů ve sk. roce 2022/2023
     
Název akce Odpovídá Částka
Pasování prvňáčků na čtenáře - červen Klásková 3000
Odměny žákům 1. ročníku při rozdávání vysvědčení Fikeisová 1000
Občerstvení a odměny na sportovní den - I. stupeň Kočenda 1500
Projekt Zdravé zuby Gajdošíková 300
Školička nenečisto -únor Poláchová 2000
Vánoční tvoření - prosinec Poláchová 8000
Nábytek do učeben - skříňky Růžička 50000
Učební pomůcky pro I. stupeň Šte, Hus 5000
Odměny žákům I. st. za soutěže v ČJ a AJ, TV Šte, Hus 5000
Zápis do 1. tříd - duben 2023 Korčeková 3000
Roční příspěvek na vzdělávání dívky Ali Ismael Laily - adopce na dálku Seidelmannová 7200
Noc s Andersenem - I. stupeň  Kubíčková 3000
Projekt Kamarádi přes hranice (Zlín-Martin) Mech, Lul 5000
Odměny nejlepším žákům na konci roku - I. stupeň TU, Kor 12000
Odměna školnici za organizaci sběru - cca 5% z celk. objemu Kajšová 3000
Odměny na Pythagoriádu + Klokan - II. stupeň  Prusenovská 1000
Odměny na šk. a okr. kolo Olympiády v Z, Ch, F a Bi Fiala 5000
Příspěvek na dopravu žákům 7.roč. na LVZ (150,-Kč/žák) Fi, Ned 22000
Jízdné žákům za účast na sport. soutěžích + startovné Fiala, Šenková 10000
(florbal, házená, vybíjená, atletika, kopaná)    
Sportovní den - ceny pro žáky Šenková 2000
Nákup knih do školní knihovny Korčeková 6000
Nákup knih pro žáky II. stupně - podpora čtenářské gramotnosti Brázdová 2000
Výroba dárků k zápisu - II. stupeň Mikošková 1000
Progagační předměty školy Rů, Fik 7000
Xeropapíry a tonery pro kopírování materiálů pro žáky Mikoška 15000
Testování žáků 9. roč. Růžička 5000
Oprava hudebních nástrojů pro HV Seidelmannová 1000
Výzdoba školy Sťa, Mir 5000
Výroby vánočních přání Sťa, Mir 1000
Odměny pro žáky v Olymp. AJ + soutěž v NJ (šk. a okr. kolo)- II.st Šafránková 1500
Den Země - duben  Soukeníková 500
Projekt Přidružená škola UNESCO Seidelmannová 2000
Nákup bubnů djembe - muzikoterapie Seidelmannová 7500
Projekt Kamarádi - 9. roč. do 1. tříd Lukašíková 500
Odměny na šk. a okr. kolo v recitaci - II. st. Mechlová 500
Odměny na šk.a okr. kolo v Olympiádě ČJ + D- II. st. Mech, Lul 5000
Odměny nejlepším žákům na konci roku - II. stupeň Mechlová 10500
Odměny žákům II. st. za práci pro šk. časopis  Růžička 500
Nákup pomůcek a materiálu pro činnost kroužků ŠD Svobodová 18000
Protidrog. prevence - besedy zaměřené na prevenci  Fikeisová 15000
sociálně patologických jevů, využití volného času,    
pomoc v obtížných životních situacích … (I. i II. stupeň)    
nákup prev. pomůcek - drog. testery, DVD    
Celkem   253500
     
Ve Zlíně 19. 9. 2022 Mgr. Zdeněk Mikoška
         ředitel školy