Klub rodičůVýbor Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2022/2023

Předseda Mgr. Miroslav Krystýn
Místopředseda Dušan Vidlička
Hospodář Ing. Monika Sámková
Jednatel Tomáš Kolínek
Člen Blanka Patinková

 

Dozorčí komise Klubu rodičů při Základní škole Zlín, Křiby 4788, z.s. ve školním roce 2022/2023

Dozorčí komise - předseda Tomáš Hečko
Dozorčí komise - člen Tomáš Flám
Dozorčí komise - člen Mgr. Eva Krystýnová

Shromáždění třídních důvěrníků 2019/2020Rozpočet Klubu rodičů na šk. rok 2023/2024

Požadavky na úhradu akcí školy z Klubu rodičů ve sk. roce 2023/2024
             
Název akce       Odpovídá Částka
Pasování prvňáčků na čtenáře - červen     Klásková 3000
Odměny žákům 1. ročníku při rozdávání vysvědčení   Fikeisová 1000
Občerstvení a odměny na sportovní den - I. stupeň   Holíková 2000
Vánoční tvoření - prosinec       Žáková 8000
Hodinka s předškoláky - březen       Gam, Sťa 2000
Nákup chladničky do cvičné kuchyňky     Prusenovská 10000
Nábytek do učeben - skříňky       Růžička 40000
Odměny žákům I. st. za soutěže v ČJ a AJ, TV         Kor, Hus 5000
Zápis do 1. tříd - duben 2024         Korčeková 3000
Roční příspěvek na vzdělávání dívky Ali Ismael Laily - adopce na dálku Seidelmannová 7200
Odpoledne s Andersenem - I. stupeň      Kubíčková 3000
Příspěvek na dopravu žáků 4.roč. na ŠvP (150,- Kč/žák)   Huslíková 9000
Projekt Kamarádi přes hranice (Zlín-Martin)     Mech, Lul 5000
Odměny nejlepším žákům na konci roku - I. stupeň   TU, Kor 12000
Odměna školnici za organizaci sběru - cca 5% z celk. objemu   Kajšová 3000
Odměny na Pythagoriádu + Klokan - II. stupeň      Prusenovská 1000
Odměny na šk. a okr. kolo Olympiády v Z, Ch, F a Bi   Fiala 5000
Příspěvek na dopravu žákům 7.roč. na LVZ (200,-Kč/žák)   Nedbálková 12000
Jízdné žákům za účast na sport. soutěžích + startovné   Nedbálková 5000
(florbal, házená, vybíjená, atletika, kopaná)        
Sportovní den - ceny pro žáky       Šenková 2000
Nákup knih do školní knihovny       Gilgová 6000
Nákup knih pro žáky II. stupně - podpora čtenářské gramotnosti   Brázdová 2000
Výroba dárků k zápisu - II. stupeň     Mikošková 1800
Progagační předměty školy       Rů, Fik 10000
Xeropapíry a tonery pro kopírování materiálů pro žáky   Mikoška 10000
Testování žáků 9. roč.       Růžička 5000
Oprava hudebních nástrojů pro HV     Seidelmannová 1000
Výzdoba školy         Sťa, Mir 6000
Výroby vánočních přání       Sťa, Mir 1000
Odměny pro žáky v Olymp. AJ + soutěž v NJ (šk. a okr. kolo)- II.st   Šafránková 1500
Den Země - duben        Soukeníková 500
Projekt Přidružená škola UNESCO     Seidelmannová 2000
Projekt Kamarádi - 9. roč. do 1. tříd     Lukašíková 500
Odměny na šk. a okr. kolo v recitaci - II. st.     Mechlová 500
Odměny na šk.a okr. kolo v Olympiádě ČJ + D- II. st.   Mech, Lul 5000
Odměny nejlepším žákům na konci roku - II. stupeň   Brázdová 10500
Odměny žákům II. st. za práci pro šk. časopis      Růžička 500
Nákup pomůcek a materiálu pro činnost kroužků ŠD   Svobodová 18000
Protidrog. prevence - besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, využití volného času,   Fikeisová 15000
pomoc v obtížných životních situacích … (I. i II. stupeň) nákup prev. pomůcek - drog. testery, DVD      
       
Celkem           235000


Ve Zlíně 18. 9. 2023                                                              Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy