Pasování na čtenáře

Kniha - přítel člověka.

Aby se toto rčení naplnilo, snažíme se nabídnout našim nejmladším žákům slavnostní a nevšední zážitek.

Poprvé je zveme do školní žákovské knihovny. Tam je očekává pohádková porota, jejímiž členy jsou pohádkové postavy,  např. čarodějnice, Maková panenka, Červená karkulka, král a princezna, všechno žáci druhého stupně.

Prvňáčci skládají jednu ze svých prvních životních zkoušek přečtením předloženého textu. Pohádková komise posuzuje a oceňuje celoroční snahu malých školáků a uvádí je do řad opravdových čtenářů slavnostním pasováním.

Děti si odnášejí pamětní list, který je také dílem starších spolužáků, i pěkný zážitek.

Tento projekt přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti, návštěvnosti školní žákovské knihovny a v neposlední řadě i k pěkným vztahům mezi staršími a mladšími dětmi.