Informace pro rodiče


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Formulář pro OMLUVENKY do školní družiny.
Formulář pro objednávání čipů
Formulář na změnu pravidelných odchodů žáka
 

Rozdělení oddělení školní družiny  2022/2023

I.    oddělení Bc. Markéta Kostruchová 1.A + 2.B 37
II.   oddělení Marcela Klempová 1.B + 2.B 42
III.  oddělení Eva Kudelová 1.C + 2.B 43
IV.  oddělení Mgr. Markéta Svobodová 3.A + 4.B 38
V.   oddělení Michaela Horňáková 3.B + 2.A 48
VI.  oddělení Jana Maděrová 3.C + 2.C 41
VII. oddělení Bc. Lucie Pešková 4.A + 2.A 36
VIII.oddělení Ing. et Bc. Michaela Vodáková 4.C + 2.C 35

POKUD SE NEDOZVONÍTE NA SVÉ ODDĚLENÍ, PROSÍM ZVOŇTE ČÍSLO č. 42

 

Konzultace vychovatelek ŠD  

 
Mgr. Markéta Svobodová svobodova@zskriby.cz Po – Čt 10:45 - 11:15
Bc. Lucie Pešková peskova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
Eva Kudelová kudelova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
Jana Maděrová maderova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
Bc. Markéta Kostruchová kostruchova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
Michaela Horňáková hornakova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
Ing. et Bc. Michaela Vodáková vodakova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
Marcela Klempová klempova@zskriby.cz Po 10:45 - 11:15
 
 Termín konzultace je potřeba předem domluvit přes email.


 

CO BUDE DÍTĚ DO ŠD POTŘEBOVAT:

1.    kartičku na oběd - kartičku kupují a obědy objednávají dětem RODIČE, rodiče také zajišťují vkládání peněz na tuto kartu (bezhotovostně - strháváním z účtu, nebo hotově - na začátku každého měsíce v okýnku u šaten)
2.    převlečení do ŠD - plátěná taška, oblečení na ven dle počasí a ročního období - tričko, tepláky, mikina - všechno podepsané!
3.    svačinku na odpoledne do ŠD - po návratu z venku dětem opravdu vytráví
4.    1 balíček kapesníků na každé pololetí
5.    papíry na kreslení pro děti - podle možností rodičů

A dále prosíme rodiče, kdo má možnost, ať už z domu, od příbuzných nebo z práce, o přinesení a darování starších, ale funkčních HRAČEK pro děti, a taktéž různých VĚCÍ NA TVOŘENÍ  - dřevo, vlna, papír, karton, korálky, aj. nejlépe přírodních materiálů... VELMI DĚKUJEME.
 

ORGANIZACE ČINNOSTI V NAŠÍ ŠD:

•    Provoz školní družiny od 6:30 – 16:30 hod.
•    PŘÍCHODY dětí do RANNÍ DRUŽINY od 6:30 do 7:15 hod., děti prochází dovnitř 1. šatnou
•    RODIČE DOPROVÁZÍ své děti jen do prostoru před šatnami !!!
•    Odpolední družina je od 11:40 – 16:30 hod.
•    Odpolední odchody dětí domů z družiny jsou možné v době po obědě do 13:30, pak následují v době od 13:30 – 15:00 zájmové činnosti v každém odd. ŠD (výtvarné, pracovní, sportovní, hudební aj.) a v tuto dobu se konají i všechny jednorázové akce ŠD (koncerty, divadélka, přednášky a tvoření externích spolupracovníků), a proto vyzvedávání dětí je možné až od 15:00 do 16:30hod.
•    Dítě chodí domů SAMO jen na základě písemného zápisu rodičů – na přihlášce ŠD, nebo jednorázové omluvenky na omluvenkový list (viz. zadní strana deníčku, web.stránky ŠD)
•    DĚTI NELZE POUŠTĚT SAMOTNÉ DOMŮ PO TELEFONICKÉM SDĚLENÍ RODIČŮ!!!
•    Pro vyzvedávání dětí slouží Bellhop systém.
•    Děti je nutné vyzvedávat do 16:30 hod., pokud dítě bude opakovaně vyzvedávané po této hodině, musí to být hlášeno ředitelství školy a následně sociálnímu odboru MMZ
•    Dětem je ZAKÁZÁNO používat ve ŠD mobily a chytré hodinky, mobily musí mít vypnuté a u sebe v aktovce!
•    VŠECHNY VĚCI DO ŠD MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ!!!
 

TELEFON DO ŠD: 732 859 037
•    Tento telefon neslouží na omlouvání a odchody dětí ze ŠD, jelikož dítě nelze ze ŠD uvolnit a poslat samotné domů jen na základě telefonického hovoru nebo zprávy. Vždy je nutný písemný doklad - viz. Vnitřní řád ŠD a omluvenky v Deníčku ŠD.