Konzultační hodiny

Konzultace s vyučujícími se konají

každé úterý od 15:30 do 16:00 h
pouze po předchozí domluvě s daným vyučujícím.


Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Leonou Lukašíkovou jsou uvedeny
v záložce Naše škola - Školní poradenské pracoviště