Zájmové kroužky ŠD 2020/2021

Kroužky školní družiny začínají od 1. října. Z důvodu malého zájmu o přírodovědný kroužek a o kroužek Origamy, nebudou tyto dva kroužky otevřeny. Kroužek Keramika je již plně obsazen, v ostatních kroužcích jsou ještě volná místa.

 
 
Kroužky školní družiny budeme otevírat k 1. říjnu. Děti budou moci navštěvovat kroužky pouze podle ročníků. Tzn., že u vypsaného kroužku bude jasně dáno, pro který ročník je určený. 
 
1. Kroužky začínají od 1. října, letos jich pro děti máme celkem 8 a všechny jsou bezplatné. 
2. Leták o zjištění zájmu o kroužky pro vaše děti, ZDE, kdo nemá možnost si vytisknout, ať napíše paní vychovatelce, která jej vytiskne a pošle po dítěti. Prosím, odevzdejte do pátku 25. září, pak vše uzavřeme a do konce měsíce vás budeme informovat prostřednictvím družinového deníčku, do kterého kroužku se vaše dítě dostalo. Na letáku budete moci vyznačit jeden hlavní kroužek, o který máte zájem, plus můžete označit i druhý kroužek (náhradní, pro případ naplněnosti kapacity prvního kroužku). 
3. Kroužek se otevře pouze při minimálním počtu 8 dětí, maximální počet dětí v kroužku je 15. 
4. V první hodině kroužku děti dostanou od p. vychovatelky závazné přihlášky, které vyplníte a zašlete zpět. 
5. Docházka vašeho dítěte do kroužku je od té chvíle závazná, nepřítomnost omlouvejte prosím písemně a v době konání kroužku nevyzvedávejte děti. 
6. Po skončení kroužku v 16:25 budou děti odvedeny vychovatelkou přímo do šaten. 
 
 
Nabídka kroužků ŠD - školní rok 2021 - 2022 

PONDĚLÍ  
ŠIKULKA – 1.ročník 15:30 – 16:30  
PŘÍRODOVĚDNÝ – 3. ročník 15:30 – 16:30  
 
ÚTERÝ  
ORIGAMI  - 2. ročník 15:30 – 16:30  
JÓGA – 1.ročník 15:30 – 16:30  
 
STŘEDA  
KERAMIKA -1.ročník 15:15 – 16:15   
ŠPERKOVÁNÍ – 2. ročník 15:30 – 16:30  
 
ČTVRTEK  
DRAMATICKÝ – 2. ročník 15:30 – 16:30  
VŠEZNÁLEK – 3. ročník 15:30 – 16:30