Zájmové kroužky ŠD 2020/2021Ve školním roce 2020/2021 se nebudou organizovat zájmové kroužky ve školní družině (viz manuál MŠMT pro školy - doporučení minimalizovat spojování žáků z různých tříd a skupin).

Děti budou v největší možné míře plnit aktivity ve svých kmenových třídách se svojí paní vychovatelkou až do odchodu domů. Děkujeme za pochopení.