Zájmové kroužky ŠD 2022/2023

 
INDIÁNŮV ROK PONDĚLÍ 15:20 - 16:20 Michaela Horňáková
RUČNÍ PRÁCE PONDĚLÍ 15:20 - 16:20 Michaela Vodáková
JÓGA ÚTERÝ 15:20 – 16:20  Eva Kudelová
VŠEZNÁLEK ÚTERÝ 15:20 – 16:20  Lucie Pešková
DRAMATICKÝ STŘEDA 15:20 – 16:20 Lucie Pešková
BARVÍNEK STŘEDA 15:20 – 16:20 Marcela Klempová
KERAMIKA I.
(1.ročník)
STŘEDA 15:00 – 16:00 Jana Maděrová
KERAMIKA II.
(2.-4. ročník)
ČTVRTEK 15:20 -16:20 Michaela Horňáková
ŠIKULKA ČTVRTEK 15:20 – 16:20 Markéta Kostruchová
 
  Cvičení jógy zábavnou formou První seznámení dětí s keramikou V kroužku probíhají hravé pokusy, chodí se do přírody a vyrábí speciální výrobky Děti zpívají, tančí a hrají divadlo V kroužku se děti seznámí s životem indiánů, budou vyrábět indiánské ozdoby, seznamovat se s přírodou, číst indiánské stopy i příběhy Práce se samotvrdnoucí hlínou, výroba různých výrobků se staršími dětmi (2.-4. třída) Děti se naučí různé techniky ručních prací – šití, práce s hlínou, origami, práce s přírodním materiálem atd. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami, budou rozvíjet výtvarné nadání i fantazii při kresbě i malbě V kroužku s dětmi tvoříme různé prostorové výrobky, využíváme materiál jako kolíčky, drátky, bambulky, špachtle a jiné méně obvyklé materiály. Cílem je, aby si děti odnesly domů hmotný výsledek své činnosti