Zájmové kroužky ŠD 2023/2024

Kroužky
Ve školním roce 2023/2024 se z důvodu malého zájmu neotevře kroužek Flétna a Logopedické hrátky. Volná místa v ostatních kroužcích jsou zveřejněna u vstupu do školy (terminál Bellhop). V případě zájmu o volné místo v kroužku se ozvěte kterékoliv vychovatelce ŠD.

 
 Pondělí    Keramika
 (1. třída)
 Taneční  
 Úterý    Sportík 1
 (ml. děti)
 Vaření  Keramika
 (st. děti)
 Středa  Barvínek  Sportík 2
 (st. děti)
   
 Čtvrtek  Výtvarné techniky  Angličtina    
 


Taneční – Děti nahlédnou do různých rytmů taneční hudby.

Keramika – Děti se budou učit základní pracovní techniky se samotvrdnoucí hlínou. Výrobky si budou zdobit temperovými barvami a pak odnášet domů.

Výtvarné techniky – Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresba uhlem, kresba pastelem, malba na plátno, koláž, frotáž…). S dětmi budeme pracovat v průběhu roku na jednotlivých dílech, které si odnesou domů. Děti si tak budou rozvíjet estetické cítění, fantazii a představivost.

Sportík – Děti se mohou těšit na nové zajímavé hry, ale i na ty které už dobře znají. Děti se v kroužku „vyřádí“ a odreagují. Pomocí rozmanitosti her se děti mohou naučit vzájemné úctě a rozvíjet své koordinační a pohybové dovednosti.

Barvínek – Děti čeká rozmanitá výtvarná tvorba. Při kreslení a malbě budou rozvíjet představivost a fantazii. Vyzkouší si malbu na sklo a výtvarnou koláž. Náměty tvoříme společně s dětmi.

Angličtina – Hello children, v rámci kroužku si hravou formou zopakujeme jednoduchou angličtinu. Naučíme se i anglickou písničku a tomto jazyce se naučíme i několik her a písniček.

Vaření – Těší se na vás školní kuchyňka, kde si vyzkoušíme přípravu různých drobných pokrmů a pochutin pro děti. Šikovným kuchtíkům bude na konci školního roku udělen Řád zlaté vařečky.