POKOS

Projektový den POKOS

V úterý 3. 11. 2015 proběhne na naší škole projektový den POKOS.  Zkratka znamená „Příprava občanů k obraně státu." Problematika obrany státu a Armády České republiky je začleněna do vzdělávacích oblastí výuky na ZŠ.

Cílem programu je ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, historií a tradicemi, řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

Výuku budou provádět profesionální vojáci jednotek AČR. Program obsahuje tyto části:
  1. Základní informace o AČR a o jejich činnostech
  2. Zkušenosti AČR v zahraničních misích
  3. Zdravotnická příprava
  4. Chemická ochrana
Projektový den bude probíhat ve výukových blocích podle programu a zúčastní se ho především žáci  II. stupně.

Petr Fiala