Seznamovací pobyt

Šestá třída je pro žáky zlomová a pro někoho velmi zátěžová. Změní se jim prostředí, přibydou nové předměty, bude se u nich střídat větší množství vyučujících, poznají nové spolužáky.

Rozhodli jsme se dětem vstup na 2. stupeň ulehčit. Připravujeme pro ně netradiční školní den - adaptační pobyt. Probíhá mimo prostory školy, v nízkoprahovém zařízení. Během něj se lépe poznají mezi sebou, s novou třídní učitelkou, zahrají si spoustu seznamovacích her a získají zkušenosti potřebné k vytvoření dobrých vztahů ve třídě. Během školní docházky probíhají další programy zaměřené na upevňování kolektivu.