Adopce na dálku


Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělávání těch dětí, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Mnoho dětí v chudých zemích neví, „jak vypadá škola zevnitř“. Jejich rodiny nemají na vzdělání. Děti by byly odsouzeny živořit v bídě.

Dříve naše škola 13 let sponzorovala chlapce, jménem Samuel Tinkiano z Guineji, který žil pouze s otcem a dvěma dalšími sourozenci. Náš každoroční výtěžek ze sběru starého papíru mu umožnil dokončit základní a střední školu.

Od roku 2016 podporujeme další vzdělání afrického dítěte. Jedná se dnes již o dvacetiletou dívku Ali Ismael Lailu, která bydlí pouze s matkou a třemi dalšími sourozenci v Keni. Matka nemá žádné zdroje příjmů. Věříme, že i letošní školní rok 2023/2024 bude námi zaslaný peněžitý příspěvek ze sběru starého papíru pro tuto dívku a její rodinu přínosem. Dívka pravidelně posílá dopisy, fotografie ze školy a kopie vysvědčení.

Pokud milý čtenáři máš zájem jakýmkoli způsobem vypomoci, podívej se na: Adopce - Adopce dětí na dálku. Zdravá mládež v ČR – Nadace Mezinárodní potřeby (mezinarodni-potreby.cz) Jedná se o populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy dárci z vyspělých zemí. Tato podpora je obvykle poskytována po dobu školní docházky, nebo do zahájení výdělečné pracovní činnosti.
                                                                                                                                    Mgr. Šárka Seidelmannová