Adopce na dálku

Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělávání těch dětí, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

Naše škola od roku 2003 sponzorovala chlapce, jménem Samuel Tinkiano z Guineji, který žije pouze s otcem a dvěma dalšími sourozenci. Náš každoroční výtěžek ze sběru starého papíru mu umožnil dokončit základní a střední školu.

Od minulého škol. roku podporujeme další vzdělání afrického dítěte. Jedná se o třináctiletou dívku Ali Ismael Lailu, která bydlí pouze s matkou a třemi dalšími sourozenci v Keni. Matka nemá žádné zdroje příjmů. Věříme, že i letošní školní rok 2017/18 bude pro tuto dívku a její rodinu přínosem námi zaslaný peněžitý příspěvek ze sběru starého papíru.                          
                                                                                                                                      Mgr. Šárka Seidelmannová