Úřední deska

Základní údaje o škole

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2025

Rozpočet na rok 2023