Sportovní den

I. stupeň
Škola to není pro žáky jen učení a domácí úkoly. K životu naší školy patří také i sportovní akce, které umožňují našim žákům a jejich učitelům, aby se lépe poznali i mimo školní lavice.

V červnu plánujeme na naší škole sportovní den, během něhož si žáci budou mít možnost zasoutěžit v různých individuálních sportovních disciplínách, např. ve skocích přes švihadlo, hodu na koš, běhu na 60m a skoku do dálky. Sportovní zdatnost si žáci ověří také v kolektivních sportech – vybíjené, přehazované a fotbalu. Věříme, že se sportovní den vydaří.

Mgr. Aleš Kočenda

II. stupeň
Sportovní den se koná v posledním červnovém týdnu na hřišti a v tělocvičně naší školy. Do míčových her a atletických disciplín jsou zapojeni téměř všichni žáci a žákyně druhého stupně. Každý z účastníků bojuje nejen za sebe, ale také za svoji třídu, v následujících individuálních disciplínách: skok z místa, běh na 60m a skok vysoký. Dále se pak třídy mezi sebou utkají v kolektivních sportech - fotbal (chlapci), volejbal a ringo (děvčata).

Ti nejšikovnější a nejrychlejší jsou na závěr oceněni sladkými odměnami. Na organizaci sportovního dne spolupracují žáci sportovní třídy devátého ročníku.

Mgr. Karolína Lukešová