GDPR

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

 Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech - odkazech:

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
•    datové schránky, ID DS: kr5mun7
•    e-mailem na adrese:zskriby@zskriby.cz
•    nebo poštou na adrese:
     Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
     Křiby 4788
     760 05 Zlín


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
O tom jak škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů můžete si přečíst na níže uvedených odkazech:

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


•    Určeno žákům a jejich zákonným zástupcům
•    Určeno podnikatelům - fyzickým osobám
•    Určeno zaměstnancům školy
•    Záznamy o činnostech zpracování  
•    Informace o zpracování osobních údajů
•    Sazebník úhrad za poskytování informací
•    Oznámení pověřence
•    Matice rolí
•    Testování na COVID-19
•    Testování tělesné zdatnosti žáků


 
 
Jmenovaným pověřencem pro školu je paní:
•    Jarmila Sládková
•    e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
•    telefon: +420 774 950 005