Zdravá škola

Co je zdraví?


Zdraví můžeme definovat jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Naše škola byla zařazena do sítě Škol podporujících zdraví a ve svém programu se snažíme rozvíjet soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů vedoucích k tvorbě zdravého životního stylu.

V každém člověku je třeba rozvíjet tu stránku osobnosti, ve které může být úspěšný. Základní nabídku školních a zájmových aktivit (viz. Naše škola -> Informace, nebo též Pro žáky -> Zájmové kroužky) dále rozšiřujeme různými projekty tak, aby se mohly zapojit všechny děti.

Každoročně je volena Rada žáků, která spolupracuje s vedením školy. Výuku doplňujeme exkurzemi (elektrárna, třídírna odpadu, hvězdárna, Zoo, policie, rádio, knihovna..), besedami se zajímavými lidmi (lékař, policista, psycholog...), navštěvujeme keramickou dílnu. Žáci se podílejí na výzdobě školy.

Každoročně pořádáme Týden zdraví.(prezentace 1 MB) I letos se žáci prvního a druhého stupně zapojili do aktivit spojených s pohybem a zdravou výživou.

Pro děti z mateřských škol a jejich rodiče pořádáme Dny otevřených dveří.
Rádi využíváme nabídky institucí města Zlína a pravidelně se zúčastňujeme akcí, které se zde pořádají (výchovné koncerty, divadelní a filmová představení, výstavy či sportovní akce).

Děkujeme Magistrátu města Zlína za poskytovanou finanční dotace na akci "Týden zdraví".