COVID 19

2020/2021
Manuál pro školy vzhledem ke COVID-19   (24.8.2020)
Současně platný postup KHS v případech, které mohou ve školách nastat v souvislosti s COVID-19
2019/2020
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění

Informace pro občany o koronaviru

Koroňák není kamarád

Aby byly ručičky čisté jako rybičky