Projekt sítě Přidružených škol UNESCO


Škola je členem sítě asociovaných škol UNESCO od 24. května 2000 (k 1. 8. 2004 došlo ke sloučení ZŠ Česká 4787 a ZŠ Křiby 4788)

Zaměření v rámci ASPNet
•    výchova k ochraně životního prostředí
•    výchova k udržení a záchraně kulturního dědictví
•    výchova k dodržování lidských práv

Ve dnech 23. - 24. září 2019 se konalo 25. výroční setkání škol UNESCO ve Znojmě, kterého se účastnilo 50 zástupců přidružených škol z celé ČR.

Na tomto zasedání se schválilo nové znění Charty přidružených škol v České republice, dále byli přijaty 3 nové školy a bohužel byly také vyloučeny 2 školy, které neplnily závazky spojené se členstvím této organizace. Na letošní školní rok byly vyhlášeny následující témata:

1.) 350. výročí úmrtí j. A. Komenského
2.) 30. výročí sametové revoluce
3.) Mezinárodní rok zdraví rostlin


Více o projektu ASPNet najdete na http://www.skoly-unesco.cz/
 
Naše škola se zapojila i do projektu "Adopce afrických dětí". Až do škol. roku 2015/16 jsme sponzorovali chlapce z Guineje, jménem Samuel Tinkiano, který již dokončil studium. Letos již čtvrtým rokem pomáháme sedmnáctileté dívce Ali IsmaelLaila, která teď může díky nám chodit do školy v Keni. Také příští školní rok 2020/21 hodláme podporovat tuto dívku výtěžkem sběru odpadových surovin.
                                                                                                                                                          Mgr. Šárka Seidelmannová                                                                                                                                            Mgr. Šárka Seidelmannová