Projekt sítě Přidružených škol UNESCO


Škola je členem sítě asociovaných škol UNESCO od 24. května 2000 (k 1. 8. 2004 došlo ke sloučení ZŠ Česká 4787 a ZŠ Křiby 4788)

Zaměření v rámci ASPNet
•    výchova k ochraně životního prostředí
•    výchova k udržení a záchraně kulturního dědictví
•    výchova k dodržování lidských práv

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se konalo 23. výroční setkání škol UNESCO v Kroměříži, kterého se účastnilo 50 zástupců přidružených škol z celé ČR.
Úvodní vystoupení patřilo významným hostům: prof. PhDr. S. Štech, CSc., předseda České komise pro UNESCO, Mgr. J. Němec, starosta města Kroměříž, Mgr. Radka Bordes, vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO, Eva Anna Kafková, nár. koordinátorka České sítě přidružených škol UNESCO.


Po úvodním vystoupení proběhly volby do sekretariátu České komise pro UNESCO a hodnotila se činnost sítě za uplynulý školní rok.
Dále se konaly prezentace: Slovenská národní komise v čele s paní Mgr. E. Filadelfiovou, prezentace na téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj a občanského vzdělávání, proběhla prezentace na téma projektu protidrogové prevence „Revolution train“, dále pak prezentace jednotlivých škol sítě.

Bylo vyhlášeno téma Týdne škol: „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“ a „Osudové osmičky v našich dějinách“

Více o projektu ASPNet najdete na http://www.skoly-unesco.cz/
 


Naše škola se zapojila i do projektu "Adopce afrických dětí". Až do škol. roku 2015/16 jsme sponzorovali chlapce z Guineje, jménem Samuel Tinkiano, který již dokončil studium. Loňský škol. rok jsme zahájili sponzorství 13 leté dívky Ali IsmaelLaila, která teď může díky nám chodit do školy v Keni. Také tento školní rok 2017/18 hodláme podporovat tuto dívku výtěžkem sběru odpadových surovin.                                                                                                                                            Mgr. Šárka Seidelmannová