Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je mezinárodní akce, která se koná každoročně koncem března nebo začátkem dubna, kdy si připomínáme narození světového pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Jejím záměrem je podpořit čtenářství u dětí mladšího školního věku, přiblížit jim moderní i klasické tituly dětské literatury a podnítit zájem k četbě samotné.

První noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně, kde se na dvacet malých čtenářů chystalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, her a překvapení. Věhlas o prožité noci se šířil po Moravě i Čechách díky Klubu dětských knihoven. A právě jeho zásluhou se myšlenka společného čtení lavinovitě šířila do mnoha biblioték, které v roce 2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy.

Na naší škole je toto pohádkové putování tradicí od roku 2006. Určeno je pouze žákům
1. stupně. Pro milé školáky jsou připraveny zajímavé aktivity v propojení kolektivního předčítání s divadelní, hudebně-literární či výtvarnou dílnou. Nezapomenutelný bývá zážitek na baterkové pátrání setmělou školou, protože škola pozdě večer jinak voní i vypadá. Za snahu v plnění úkolů čekají na malé nocležníky nemalé odměny.

A který spisovatel nebo která kniha nás bude doprovázet? Tak to je zatím překvapením, ale už nyní se těšíme na pohádkově kouzelné odpoledne a večer. Tento školní rok to bude pátek 27. března.
                                                                                                                                                Mgr. Jana Kubíčková