Schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,

pro školní rok  2021/2022 bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, proto Vás zveme

na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná

v  pondělí  7. 6. 2021  v  16:00  hodin

ve školní jídelně.

Budeme Vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, školní družiny a školní jídelny, zodpovíme Vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů. Doporučíme a ukážeme Vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.


Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme Vás, abyste dali vědět předem e-mailem (fikeisova@zskriby.cz) nebo telefonicky (736 290 456).

ZDE si můžete vytisknout závaznou přihlášku do školní družiny. A ZDE je k dispozici objednávka čipů pro vyzvedávání ze ŠD. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě chodilo také do školní družiny, nezapomeňte obojí vyplnit a odevzdat na této schůzce (je to poslední možný termín k odevzdání přihlášky).

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:30 h.

Na úspěšnou spolupráci s Vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročnících a vychovatelky školní družiny.


                                                                                                                          Mgr. Iva Fikeisová        

 

Archiv novinek >