Září patřilo stmelovacím kurzům pro žáky 6. ročníků


Letošní školní rok byl pro nejednoho žáka  plný změn. Mnoho z nich se do školních lavic vrátilo po téměř půl roce. Ti, kteří nastoupili do šestých tříd, se navíc musí adaptovat na přestup na druhý stupeň se vším, co tato změna přináší: nový systém výuky, učitelé i spolužáci...  Také proto se žáci  zúčastnili adaptačního kurzu, který pro ně nabídl příležitost pro  vzájemné seznámení a vytvoření dobré atmosféry v nově utvořených kolektivech.  
 Kurzy  organizovala  školní psycholožka Pavla Tomancová ve spolupráci s lektory programu Savio (SKM Zlín). Právě v prostory Salesiánského klubu mládeže, kde kurzy probíhaly, poskytly skvělé zázemí pro program sestavený cíleně pro potřeby tříd. Záměrem všech tří kurzů totiž bylo zejména hlubší vzájemné seznámení, podpora pozitivních vztahů a spolupráce mezi dětmi.  
V úvodu dne byly zařazeny aktivity, díky nimž se žáci mohli  lépe se vzájemně poznat a dozvědět se o se o sobě něco nového. Následovaly hry, které byly zaměřeny na spolupráci v týmech a na efektivní komunikaci. Kromě toho si každá třída také sama vytvořila Dohodu třídy, v rámci které si děti nastavily pravidla společného fungování tak, aby jim ve škole bylo spolu fajn a třída se stala bezpečným místem pro všechny. Průběžné reflexe, kdy se mohl každý k dění vyjádřit a okomentovat jej, měly prohloubit pocit vzájemné důvěry a zároveň vyladit vzájemné potřeby dětí. V závěru měli možnost prostřednictvím prožitkové aktivity posílit pocit vzájemné jednoty a přijetí. Do všech aktivit se žáci zapojovali se zájmem, dokázali se nadchnout a vzájemně podpořit a program, kdy mohli spolu strávit nějaký čas mimo školní třídy,  sami hodnotili jako přínosný.  

Práce se šestými ročníky bude(pokud to aktuální situace dovolí) ve spolupráci s programem Savio Zlín pokračovat i v průběhu celého školního roku 2020/21. Systematicky se tak budeme snažit o podporu pozitivních vztahů ve třídě, tak, aby mezi dětmi převládá atmosféra přijetí, a schopnosti spolupráce.

Tento projekt, zaměřený na prevenci nežádoucích jevů a budování a podporu zdravého třídního klimatu, je podporován ze zdrojů statutárního města Zlín.

                                                                                  Mgr. Pavla Tomancová, psycholožka školy


 

Archiv novinek >