Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ v pátek 1. 4. 2022 v čase, který si předem rezervovali.
Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pas u cizinců!

Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.


Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne ve škole „vlastní“ zápis s dítětem.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí svou žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (formulář zde).

 

Archiv novinek >