​Začátek školního roku ve znamení stmelování šesťáků


Pro žáky 6. ročníků je září vždy plné změn. Přestup na druhý stupeň se vším, co s sebou přináší (noví učitelé i způsob vyúky) může být pro nejednoho šesťáka výzvou. Také proto byl i letos pro jednotlivé třídy zorganizován adaptační kurz, který dětem nabídl příležitost pro ještě lepší vzájemné seznámení a vytvoření dobré atmosféry v kolektivu .  
Kurzy  organizovala  školní psycholožka Pavla Tomancová ve spolupráci s lektory programu Savio (SKM Zlín). Právě v prostory Salesiánského klubu mládeže, kde kurzy probíhaly, poskytly skvělé zázemí pro program sestavený cíleně pro potřeby tříd. Záměrem všech tří kurzů totiž bylo zejména hlubší vzájemné seznámení, podpora pozitivních vztahů a spolupráce mezi dětmi.  
V úvodu dne byly zařazeny aktivity, díky nimž se žáci mohli  lépe se vzájemně poznat a dozvědět se o se o sobě něco nového. Následovaly hry, které byly zaměřeny na spolupráci v týmech a posílení vzájemné popdory. Kromě toho si každá třída také sama vytvořila vlastní Dohodu třídy, v rámci které si děti nastavily pravidla společného fungování tak, aby jim ve škole bylo spolu fajn a třída se stala bezpečným místem pro všechny. Průběžné reflexe, kdy se mohl každý k dění vyjádřit a okomentovat jej, pomáhaly pocit vzájemné důvěry a zároveň nabízely prostor pro vyjádření vzájemných potřeb dětí. V závěru měli možnost prostřednictvím prožitkové aktivity posílit pocit vzájemné jednoty a přijetí. 
Odpoledne jsme pak strávili u ohně, kde jsme si opekli špekáčky a v příjemné atmosféře zakončili společně strávený den. 
Žáci se do programu zapojovali se zájmem, dokázali podpořit jeden druhého a program, kdy mohli spolu strávit nějaký čas mimo školní třídy,  sami hodnotili jako přínosný.  

Tento projekt, zaměřený na prevenci s cílem budování zdravého klimatu školy, je podporován ze zdrojů statutárního města Zlín.

Mgr. Pavla Tomancová
psycholožka školyArchiv novinek >