XXIX. Valné shromáždění sítě přidružených škol UNESCO


 Ve dnech 25. a 26. září se naše škola v zastoupení p. uč. Seidelmannové zúčastnila 29. zasedání přidružených škol UNESCA v Ostravě. Po přivítání všech účastníků představiteli města a kraje se slova ujala hostující škola OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory se zajímavou prezentací vlastní školy. Na programu Valného shromáždění bylo schválení nového znění Charty, (pravidla, kterými se všechny přidružené školy, kterých je 52 z celé republiky, řídí), volba zástupců do koordinačního týmu, prezentace nové kandidující školy a také prezentace činností několika vybraných škol za uplynulé školní období. Dále se konaly přednášky k nově zvoleným tématům, vyhlášeným na letošní školní rok, jimiž jsou:

1. Voda
2. Hate speech a mediální výchova
3. 200. výročí narození B. Smetany

Velmi přínosné bylo vzájemné sdílení se pedagogů ze všech koutů naší vlasti, výměna zkušeností, inspirace ve shlédnutých prezentacích. Na závěr zasedání se online připojila střední škola z Ukrajiny, ze Záporoží, která s námi sdílela své vize, přání a také současné problémy, se kterými se ve válečném stavu potýkají. Mnoho z nás si uvědomilo, že i přes všechny nesnáze, se kterými se často potýkáme, stále žijeme v klidu a relativní pohodě.                     
                                                                                                                                             Šárka Seidelmannová

 

Archiv novinek >