Výuka anglického jazyka má u nás zelenou


Angličtina. Jazyk, který je pro dnešní generaci základ, nutnost, nezbytnost. Denně ji slyší kolem sebe, ať už je to v seriálech nebo počítačových hrách... Proto mu věnujeme velkou pozornost i u nás ve škole. Děti se angličtinu učí již od první třídy. Před rokem jsme nakoupili nové interaktivní učebnice Project Explore pro 2. stupeň, zatraktivnili tak výuku a zapojili nezbytné digitální kompetence. Žáci 7.-9. ročníku mají možnost navštěvovat i volitelné předměty, v současné době je to konverzace v anglickém jazyce a plánujeme další. Již 7. rokem proběhl ve spolupráci s Jazykovou školou Lingua přípravný kurz pro žáky devátého ročníku, který v březnu zakončili úspěšným složením zkoušky a získáním certifikátu až po úroveň B2. A aby toho nebylo málo, vzhledem ke změnám, které se pravděpodobně do budoucna ve školství chystají, připravujeme od září 2023 - opět ve spolupráci s jazykovou školou - kurz pro žáky letošních 6. ročníku, kde si upevní své dosavadní učivo pod vedením lektorů. O kvalitním vzdělávání našich žáků svědčí velmi slušná umístění v jazykových soutěžích a také to, že se ti, kteří se letos zúčastnili zájezdu do Londýna, bez problémů domluvili a nebáli se své znalosti využít!
Anglický jazyk podporujeme také v rámci výuky v menších skupinách, aby byla výuka intenzivnější. Žáky tak kvalitně připravujeme na další studium i pro budoucí zaměstnání. Angličtina má zkrátka na naší škole zelenou a je pro nás velkou prioritou.             
                                                                                                                                                            Mgr. Petra Jochová

Archiv novinek >