Výběr plateb za ŠDZačínáme vybírat poplatky za školní družinu za období září - prosinec 2023. Jedná se o částku 1200 Kč, kterou převedete na účet školy u Čs. Spořitelny, č.ú. 1422450399/0800. Konkrétním variabilní symbol mají děti uvedeny v deníčku. Děkujeme za včasnou platbu do 24.9. 2023.
Od 1.1.2024 bude nově výši úplaty ve školní družině určovat zřizovatel. O této kalkulaci zatím nemáme bližší informace.

Kroužky ŠD
Vybíráme vyplněný formulář s nabídkou kroužků ŠD do pátku 15.9.2023. Formulář mají děti vložený v deníčku.

Archiv novinek >