Vše v jednom…

  
Poslední vyučovací hodinu v tomto školním roce jsme v 7. ročnících věnovali rozvoji mnoha oblastí a stačil nám k tomu papír s bludištěm a psací potřeby.
Žáci pracovali ve dvojicích. Jeden z nich se stal nevidomým a druhý se stal navigátorem, který slovně určoval směr spletitými cestami bludiště až k cíli.
Žáci si tak vyzkoušeli být chvíli nevidomým a chvíli navigátorem. Procvičili si komunikaci, dovednost naslouchat a důvěřovat druhému. Trpělivost byla otestována taky dostatečně, ale hlavně BYLA SRANDA
Krásné léto!
                                                                                                                                   Mgr. Jarmila Mechlová, 7. ročník


 

Archiv novinek >