Úspěchy v další matematické soutěži!


Třída IX. C se v úterý 15. 2. zúčastnila krajské matematické soutěže třídních kolektivů na podporu matematické gramotnosti. Od 10:00 do 11:30 se celá třída snažila vyřešit 50 zadaných úloh, které nebyly vždy snadné. Celkem se soutěže zúčastnilo 21 třídních kolektivů a naše třída se umístila na krásném 6. místě! Moc gratulujeme!

Mgr. T. Řezáčová 

Archiv novinek >