Úplata za vzdělávání ve školní družině 1. a 2. ročník

Úplata za vzdělávání ve školní družině 1. a 2. ročník
Od 14. října do 17. listopadu byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD.
Z tohoto důvodu se úplata poměrně vrací ve výši 200 Kč u každého žáka 1. a 2. ročníku.
Tato částka bude převedena do 2. pololetí školního roku 2020/2021 a tím bude ponížena celková
částka za ŠD ve 2. pololetí  z 1.000 Kč na 800 Kč.
 

 

Archiv novinek >