Úplata za vzdělávání v ŠD 3. a 4. ročník

Úplata za vzdělávání ve školní družině žáci 3. a 4. ročníku
Od 14. října do 29. listopadu byla zakázána osobní přítomnost účastníků ve ŠD.
Z tohoto důvodu se úplata poměrně vrací ve výši 280 Kč u každého žáka 3. a 4. ročníku.
Tato částka bude převedena do 2. pololetí školního roku 2020/2021 a tím bude ponížena celková částka za ŠD ve 2. pololetí  z 1.000 Kč na 720 Kč.
 
 

Archiv novinek >