Ukončení Nouzového stavu a mimořádná opatření MZ ČR

Vzhledem k neprodloužení Nouzového stavu, končí tento krizový stav 11. dubna a spolu s ním všechna platná krizová opatření.
Nově budou situaci upravovat mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR, případně jednotlivých krajských hygienických stanic, vydané na základě „pandemického zákona“.
 
  1. Mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví ČR
         
 
Zařízení poskytovatelů zdrav. a soc. služeb  
Maloobchod a služby  
Očkování  
Ochrana dýchacích cest  
Ostatní

Archiv novinek >