Týden zdraví - Klauniáda 2022


V minulém týdnu proběhl na naší škole "Týden zdraví." Děti na 1. stupni si v hodině TV vyzkoušely prvky jógy, v rámci relaxace si zabubnovaly. Starší děti si vyzkoušely vytvořit svou vlastní zdravou svačinku.
Vyvrcholením tohoto týdne byla v pátek "Klauniáda," odpoledne plné her a pohybu. Do poslední chvíle jsme bojovali s rozmary počasí, ale nakonec nám přálo. Vše mohlo proběhnout na školním hřišti. Na úvod se nám se svým hezkým vystoupením předvedly holky z aerobiku Rytmik Zlín, které trénují na naší škole. A potom už děti procházely různými stanovišti a plnily zde sportovní úkoly. Za správné splnění dostaly razítko na svou kartičku. Za vyplněnou kartičku si odnesly domů odměnu a diplom. Taky si děti mohly nechat namalovat obličej,  spolu s rodiči vyzkoušet i zdravou svačinku od našich kuchařek, vyfotit se v našem klaunském fotokoutku a vyzkoušet si klaunské disciplíny v cirkusové dílně. V naší tělocvičně si děti mohly vyzkoušet také bubnování na africké bubny.
A protože to byla Klauniáda, tak jsme mohli na hřišti potkat i dva krásné klauny.
       Celé odpoledne se moc zdařilo. Všichni jsme udělali něco pro své zdraví. "Vždyť to je to nejcennější, co máme!"

Archiv novinek >