Týden zdraví a Klauniáda 2023


V minulém týdnu proběhl na naší škole Týden zdraví, který v pátek vyvrcholil Klauniádou.
V rámci tohoto týdne si děti na 1. stupni zabubnovaly a vyzkoušely prvky jógy. To vše pod vedením p. učitelky T. Gilgové a P. Fridrichové.
Některé děti si vyzkoušely vytvořit zdravou svačinku a seznamovaly se se zdravou a méně zdravou stravou. Mladší děti poznávaly a ochutnávaly ovoce a zeleninu.
V pátek tento ,,zdravý týden" vyvrcholil odpolední Klauniádou. Za krásného a slunného počasí vše proběhlo na školním hřišti. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely různé pohybové aktivity a za svou zdatnost byly v cíli odměněny. Ke všemu nám hrála hudba a slovem nás provázela p. učitelka E. Holíková. Mohli jsme potkat i krásné klauny a vyzkoušet si jízdu na netradičních cirkusových kolech. V tělocvičně naší školy si někteří zkusili i zabubnovat.
Také bylo možné ochutnat výborné a zdravé pokrmy od našich šikovných p. kuchařek pod vedením R. Jančíkové.
Na závěr celého odpoledne sehráli naši učitelé se současnými a bývalými žáky zápas ve fotbale.
Celý týden se nám vydařil. Stálo to hodně úsilí ze strany všech, kteří se na tom podíleli.
Proto jim patří zaslouženě velké poděkování.
                                                                                                                                                                      M. Gajdošíková

Archiv novinek >