Tři králové – projekt 3.B, 4.A a 4.C


V těchto dnech probíhá po celé ČR charitativní „Tříkrálová sbírka“ … to už asi všichni ví.

Ale co znamená zkratka K+M+B? Nejsou to počáteční písmena tří mudrců Kašpara, Melichara ani Baltazara. Jedná se o zkratku latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená: Kristus žehnej tomuto domu.

Příběh Tří králů má dlouhou tradici a těsně se váže na příběh vánoční. S žáky jsme si proto v tento den připomněli a zrekapitulovali tématiku Vánoc.  Hovořili jsme o tom, kdo tito králové byli, kam směřovali, jaké se s nimi pojí tradice atd. V hodinách českého jazyka žáci pracovali s textem, tvořili miniflipbook. V matematice odhadovali a samozřejmě jsme Tři krále i výtvarně ztvárnili.  

                                                                                                              tým Czepczorová N., Janíčková B., Klimešová N.


Archiv novinek >