Světový Den vody ve výtvarné výchově


V rámci světového Dne vody jsme si s žáky nejprve povídali, proč je voda důležitá pro člověka, živočichy, rostliny, kde se voda využívá, v jakém skupenství se voda vyskytuje.

Žáci šestých ročníků a 8.C se pokusili ztvárnit tématiku vody.

Šesté ročníky se soustředili na malbu, míchání studených odstínů barev, snažili se namalovat vodu jako vodní živel, vodní svět apod.

S osmáky jsme výtvarnou výchovu propojili s chemií. Žáci měli za úkol ztvárnit téma vody dle své fantazie a zakomponovat do výkresu chemii (vzorce, molekuly, prvky…).
 

Archiv novinek >