Stávka


Vážení rodiče,

jistě Vám neuniklo, že i naše škola se alespoň částečně zapojí do výstražné jednodenní stávky. Více jak polovině našich pedagogů (a to na prvním i druhém stupni) není lhostejná budoucnost školství, a proto jsme se rozhodli stávku podpořit. Rádi bychom Vás seznámili s důvody, které nás k tomu vedly.

I když víme, že finance chybí téměř ve všech resortech, myslíme si, že vzdělání je pro budoucnost investicí a vyplatí se na něm nešetřit.

Navrhovaná opatření by ovlivnila kvalitu výuky:

- výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce
- omezení možností dělit třídy na menší skupiny (např. v jazycích, informatice a odborných předmětech) ve kterých je vzdělávání efektivnější
- zvyšování počtu žáků ve třídách (negativní vliv na individuální přístup k žákům)
- omezování počtu volitelných předmětů
- snížení finančních prostředků na nákup učebnic, pomůcek a výpočetní techniky
- v nové situaci by bylo obtížné udržet na školách asistenty pedagoga, děti by tak ztratily individuální podporu
- s nedostatečným platovým ohodnocením pro nepedagogické pracovníky (kuchařky, uklízečky, školníky) by bylo obtížné je na školách udržet v dostatečném počtu a zajistit tak chod školy v oblasti stravování, úklidu, oprav apod.

Děkujeme za pochopení a podporu.

                                                                                                         Za stávkující pracovníky stávkový výbor

Archiv novinek >